Ylikunnalliset luottamuspaikat on jaettu puolueiden piirijärjestöjen Uudenmaan vaalienvalmistelutoimikunnassa kuntavaalien jälkeen käymissä paikkaneuvotteluissa. Vihreitä on edustanut vaalien valmistelutoimikunnassa Uudenmaan Vihreiden toiminnanjohtaja Tuomas Green ja tämän varajäsenenä Helsingin Vihreiden vt. toiminnanjohtaja Julianna Kentala. Luottamuspaikkaneuvotteluiden tuloksen mukaan valittiin uusi maakuntavaltuusto 27.6. Lisäksi Uudenmaan Vihreät on tehnyt oman esityksensä muihin ylikunnallisiin luottamuspaikkoihin tässä kerrottujen perusteiden mukaisesti.

Uusi maakuntavaltuusto valittiin 27.6.2017

Vihreät nousi maakuntavaltuuston toiseksi suurimmaksi puolueeksi ohi sosialidemokraattien. Tulos onkin Vihreiden kannalta maakunnallisella tasolla historiallinen ja antaa hyvän taustan suunniteltuja maakuntavaaleja silmällä pitäen. Maakuntavaltuustossa on yhteensä 17 Vihreää varsinaista ja varavaltuutettua seuraavista kunnista:

  • Espoo 3 varsinaista ja 3 varaedustajaa
  • Helsinki 8 varsinaista ja 8 varaedustajaa
  • Järvenpää 1 varsinainen edustaja
  • Karkkila 1 varaedustaja
  • Kerava 1 varaedustaja
  • Kirkkonummi 1 varsinainen ja 1 varaedustaja
  • Myrskylä 1 varsinainen edustaja
  • Porvoo 1 varsinainen ja 1 varaedustaja
  • Vantaa 2 varsinaista ja 2 varaedustajaa

Lisätietoa ja valittavat henkilöt löydät Uudenmaan liiton kotisivuilta.

Uudenmaan Vihreiden hallitus on päättänyt kokouksessaan 12/2017 ylikunnallisten luottamustehtävien täyttämisestä vuoden 2017 kuntavaalien jälkeisessä luottamuspaikkajaossa. Luottamuspaikkaneuvottelujen tulos on näiden paikkojen osalta lopullinen eikä paikkajakoa ole enää mahdollista muuttaa.

Luottamuspaikkaneuvotteluiden reunaehdot ja neuvottelutulos

Neuvotteluiden reunaehtoina on huomioitu ensinnäkin kunta- ja tasa-arvolain säädökset sekä kuntayhtymien ja vastaavien perussopimukset esimerkiksi hallituspaikkojen jakautumisesta eri kuntien välillä. Kuntalain 58 § mukaan kuntayhtymien luottamuspaikkoja täytettäessä tulee huomioida eri ryhmien kuntavaaleissa saama ääniosuus kuntayhtymän alueella. Luottamustehtäviin tulee valita sekä varsinaisiksi että varajäseniksi vähintään 40 % miehiä ja naisia.

Uudenmaan Vihreiden osalta paikkaneuvotteluita on käyty piirihallituksen asettaman neuvottelutavoitteen pohjalta. Neuvottelutavoitetta asettaessaan Uudenmaan Vihreät on huomioinut Vihreiden kokonaisäänimäärän kussakin kunnassa, alueellisen tasapainon sekä hakijatilanteen luottamustehtäviin.

Uudenmaan Vihreät on noudattanut ylikunnallisiin luottamustehtäviin henkilöitä valitessaan vuonna 2016 hyväksyttyjä luottamuspaikkajaon kriteereitä. Tehtäviä täytettäessä on ensin varmistettu, että henkilöt täyttävät neuvottelutuloksen mukaisen kunta- ja sukupuolijaon lisäksi kuntayhtymien perussopimuksista johtuvat muut ehdot. Ehdot täyttävistä henkilöistä on nimetty luottamushenkilöt painottaen kuntavaaliehdokkuutta (tästä on poikettu vain perustellusta syystä), henkilökohtaista äänitulosta, puolueen jäsenyyttä, poliittista kokemusta, osoitettua kykyä hoitaa aiempia luottamustehtäviä sekä hakijan hakemuksesta, ammatista ja muista luottamustehtävistä pääteltävää perehtyneisyyttä, kiinnostusta ja motivaatiota toimielimen tehtäväkenttää kohtaan.

Esitettävät henkilöt

Luettelo kaikista esitettävistä henkilöistä linkin takaa: http://tinyurl.com/uuvi-ylikunnallisetpaikat2017

Huomaathan, että tässä ilmoitettu nimilista on Uudenmaan Vihreiden tekemä esitys. Nimeämiset kuntayhtymiin tehdään kuntayhtymien yhtymäkokouksissa, yhtymävaltuustojen kokouksissa ja vastaavissa. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Uudenmaan liiton uuden maakuntavaltuuston kokoukset pidetään elokuun lopussa.

Allekirjoitettava valtakirja luottamushenkilömaksun perimiseksi.

 

Uudenmaan Vihreät: esitykset valittavaksi henkilöiksi ylikunnallisiin luottamustehtäviin 2017
Tagged on: