Uudenmaan Vihreiden ylimääräinen kokous 16.2.2017 

Paikka: Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo, kokoussali

Aika: Torstai 16.2.2017 klo 18.00 (jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.45)

Kokouksessa käsitellään varsinaisena päätösasiana Uudenmaan vihreän maakuntajärjestön perustamisen hyväksyminen. Asiaa on käsitelty aiemmin piirin syyskokouksessa 7.12.2016. Piirin syyskokous hyväksyi uuden yhdistyksen perustamisen sekä myönsi piirihallitukselle valtuuden neuvotella perustettavan yhdistyksen säännöistä kuitenkin niin, että neuvottelutulos hyväksytään yleiskokouksessa. Piirihallitus on saanut neuvoteltua maakuntayhdistyksen säännöt yhdessä Helsingin Vihreiden ja puoluetoimiston kanssa. Näin ollen piirin yleiskokous voi päättää perustettavan yhdistyksen säännöistä. Piirihallitus on katsonut, että johtuen yhdistyksen perustamiseen liittyvästä byrokratiasta tulee piirin päättää yhdistyksen säännöistä mahdollisimman pian.

Kokouksen esityslista liitteineen

Esimerkki yhdistyksen valtakirjapohjasta

Yhdistysten edustajamäärät kokouksessa 

Uudenmaan Vihreiden säännöt, 11 § Jäsenyhdistysten äänivalta piirijärjestön kokouksessa:

“Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:

  • yhdistyksellä, jolla on 1-15 jäsentä, on yksi ääni
  • yhdistyksellä, jolla on 16–30 jäsentä, on kaksi ääntä
  • tästä eteenpäin yhdistysjäsen saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 30 henkilöjäsentään kohden.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus. Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.”

Kunkin yhdistyksen äänimäärä selviää allaolevasta taulukosta:

Yhdistys Jäsenmäärä Äänimäärä
Aaltovihreät ry 32 3
Espoon Vihreät Naiset ry 89 4
Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry, De gröna unga och studenterna i Esbo rf 32 3
Espoon Vihreät ry, De Gröna i Esbo rf 44 3
Espoonlahden Vihreät – ELVI ry 65 4
Hakunilan ja Länsimäen Vihreät ry 14 1
Hangon Vihreät – Hangö Gröna ry 12 1
Hyvinkään Vihreät ry 57 3
Inkoon Vihreät ry, De Grönä i Ingå rf 14 1
Järvenpään Vihreät ry 62 4
Kanta-Espoon Vihreät ry 61 4
Karkkilan Vihreät ry 15 1
Kauniaisten Vihreät – De Gröna i Grankulla ry 10 1
Keravan Vihreät ry 50 3
Kirkkonummen Vihreät ry, De Gröna i Kyrkslätt rf 80 4
Korso-Koivukylän Vihreät ry 47 3
Lohjan Vihreät ry 52 3
Loviisan seudun vihreät ry, De gröna i Lovisanejden rf 27 2
Länsi-Vantaan Vihreät ry 65 4
Matinkylä-Olarin Vihreät ry 39 3
Nurmijärven vihreät ry 31 3
Porvoon seudun Vihreät ry, Borgånejdens Gröna rf 62 4
Raaseporin Vihreät ry, Raseborgs Gröna rf 34 3
Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo ry 25 2
Siuntion Vihreät ry, De Gröna i Sjundeå rf 12 1
Suur-Leppävaaran Vihreät ry 85 4
Tapiolan seudun Vihreät ry 65 4
Tikkurilan Vihreät ry (uusi: Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreät) 53 3
Tuusulan vihreät ry 33 3
Vantaan Ikivihreät ry 7 1
Vantaan Vihreät Naiset ry 35 3
Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat ry 24 2
Vihdin Vihreät ry 29 2
(Vihreä Aviapolis ry – yhdistynyt Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreisiin) 1 (1)
Vihreä Verkko ry 20 2
Yhteensä 1383 92 (93)