Uudenmaan Vihreiden ylimääräinen kokous 19.5.2017 

Paikka: Allianssi -sali, Allianssi -talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Perjantai 19.5.2017 klo 18.00 (jäsenyhdistysten valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.30)

Kokouksen esityslista liitteineen

Ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Sisäisten luottamuspaikkojen valinnasta on säädetty piirin toimintatavoissa kohdassa 1.3. (muutos hyväksytty syyskokouksessa 2016).

Esimerkki yhdistyksen valtakirjapohjasta

Yhdistysten edustajamäärät kokouksessa 

Uudenmaan Vihreiden säännöt, 11 § Jäsenyhdistysten äänivalta piirijärjestön kokouksessa:

“Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:

  • yhdistyksellä, jolla on 1-15 jäsentä, on yksi ääni
  • yhdistyksellä, jolla on 16–30 jäsentä, on kaksi ääntä
  • tästä eteenpäin yhdistysjäsen saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 30 henkilöjäsentään kohden.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus. Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.”

Kunkin yhdistyksen äänimäärä selviää allaolevasta taulukosta:

Yhdistys Jäsenmäärä Äänimäärä
Aaltovihreät ry 32 3
Espoon Vihreät Naiset ry 89 4
Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry, De gröna unga och studenterna i Esbo rf 32 3
Espoon Vihreät ry, De Gröna i Esbo rf 44 3
Espoonlahden Vihreät – ELVI ry 65 4
Hakunilan ja Länsimäen Vihreät ry 14 1
Hangon Vihreät – Hangö Gröna ry 12 1
Hyvinkään Vihreät ry 57 3
Inkoon Vihreät ry, De Grönä i Ingå rf 14 1
Järvenpään Vihreät ry 62 4
Kanta-Espoon Vihreät ry 61 4
Karkkilan Vihreät ry 15 1
Kauniaisten Vihreät – De Gröna i Grankulla ry 10 1
Keravan Vihreät ry 50 3
Kirkkonummen Vihreät ry, De Gröna i Kyrkslätt rf 80 4
Korso-Koivukylän Vihreät ry 47 3
Lohjan Vihreät ry 52 3
Loviisan seudun vihreät ry, De gröna i Lovisanejden rf 27 2
Länsi-Vantaan Vihreät ry 65 4
Matinkylä-Olarin Vihreät ry 39 3
Nurmijärven vihreät ry 31 3
Porvoon seudun Vihreät ry, Borgånejdens Gröna rf 62 4
Raaseporin Vihreät ry, Raseborgs Gröna rf 34 3
Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo ry 25 2
Siuntion Vihreät ry, De Gröna i Sjundeå rf 12 1
Suur-Leppävaaran Vihreät ry 85 4
Tapiolan seudun Vihreät ry 65 4
Tikkurilan Vihreät ry (uusi: Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreät) 53 3
Tuusulan vihreät ry 33 3
Vantaan Ikivihreät ry 7 1
Vantaan Vihreät Naiset ry 35 3
(Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat ry – ei ole piirin jäsen) 24 0
Vihdin Vihreät ry 29 2
(Vihreä Aviapolis ry – yhdistynyt Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreisiin) 1 (1)
Vihreä Verkko ry 20 2
Yhteensä 1383 90 (91)

Kunkin sektorin jäsenmäärä selviää allaolevasta taulukosta:

Espoo 512 Espoossa toimivat piirin jäsenjärjestöt
Länsi-Uusimaa 258 Suuruusjärjestyksessä Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Vihdin, Inkoon, Karkkilan, Hangon, Siuntion, Kauniaisten Vihreät yhdistykset
Keski-Uusimaa 233 Suuruusjärjestyksessä Järvenpään, Hyvinkään, Keravan, Tuusulan, Nurmijärven, Vihreät yhdistykset
Vantaa 221 Vantaalla toimivat piirin jäsenjärjestöt (Vantaan Vihreät nuoret ja opiskelijat ei ole piirijärjestön jäsen)
Itä-Uusimaa 134 Suuruusjärjestyksessä Porvoon, Loviisan, Sipoon, Vihreät yhdistykset sekä Vihreä Verkko (toimialue Askola, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Pukkila)