Piiri jakaa vuosittain avustuksia vihreitä tapahtumia varten. Vaalivuosina tapahtuma-avustukset kohdistuvat vaalitapahtumiin.

Mikä tapahtumatuki?
Piiri myöntää vuosittain jäsenyhdistyksilleen tapahtumatukea hakemuksesta voimassa olevan talousarvion puitteissa. Vaalivuosina hakemuksissa etusijalla ovat yhdistyksen vaalimenestyksen turvaamiseen tähtäävät tapahtumat. Sama järjestäjä voi saada tukea pääsääntöisesti vain yhteen tapahtumaan vuosittain.

Piiri ei  tue kalustohankintoja. Poikkeuksena ovat usean eri yhdistyksen käyttöön tulevat kalustohankinnat tai pienen yhdistyksen näkyvyyden lisääminen esimerkiksi liehulla/bannerilla/liivihankinnalla siinä tilanteessa, jossa yhdistyksen talous ei mahdollista hankinnan tekemistä itsenäisesti. Näissä tilanteissa piirihallitus päättää poikkeukset harkintansa mukaan.

Mitkä ovat tuen edellytykset?
Tukihakemuksen täytyy tulla piirille kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua, mikä mahdollistaa hakemuksen asianmukaisen käsittelyn. Piirihallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa hallituksen kokouksessaan, jonka jälkeen hakijalle ilmoitetaan myönnetyn tuen määrä. Mikäli kyseessä on koulutustilaisuus, järjestäjän tulee hakea tapahtumiin tukea myös Visiolta*. Tukea voivat hakea myös useammat yhdistykset yhteistyössä toteutettavaan tapahtumaan/ koulutustilaisuuteen.

Miten haen tukea?
Täyttämällä yhdistystuen hakulomakkeen . Vinkkaa myös piirin toiminnanjohtajalle (uudenmaan.vihreat_at_vihreat.fi), että olet hakemassa tukea yhdistyksellesi. Muistathan myös ViSiOn julkaiseman oppaan Tapahtumista virtaa yhdistystoimintaan.

* Visio ei myönnä tukea yhdistysten koulutuksiin/tilaisuuksiin lähellä vaaleja.

Yhdistyksen tapahtumakriteerit on päivitetty hallituksen kokouksessa 20.9.2016.