Vaaleilla vihreämmäksi – Uudenmaan Vihreiden vaaliohjelma

Kestävää energiapolitiikkaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

· Panostetaan uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen.

· Kehitetään ja viedään uusiutuvaa energiateknologiaa, ei ydinvoimaa. Bioenergian lisääminen ei saa johtaa muihin ympäristöongelmiin. Turpeenkäyttö energianlähteenä on lopetettava.

· Pääkaupunkiseudun jätteenpolttolaitoshanke ei saa tarkoittaa materiaalihyötykäytön ja kierrätyksen alasajoa.

Työtä ja kestävää kasvua vihreällä talouspolitiikalla

· Uusiutuvan energiateknologian alalle voidaan luoda merkittävästi uusia työpaikkoja.

· Sijaisille, osa- ja määräaikaisille työntekijöille sekä apurahalla eläville on saatava samantasoiset edut kuin pysyvissä työsuhteissa oleville.

· Kaikille kansalaisille pitää saada vähintään nykyiset minimietuudet korvaava perustulo.

· Yrittäjän palvelut pitää saada yhdeltä luukulta ja yrittäjien sosiaaliturva on saatava kuntoon. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava.

· Korotamme mieluummin veroja kuin leikkaamme tärkeitä peruspalveluja tai etuuksia. Verotuksen painopistettä on siirrettävä kulutus- ja ympäristöveroihin.

Hyvä hoito, parempi mieli

· Vastuuta palveluiden laadusta ei voida ulkoistaa. Ensisijaisesti on tuotettava julkisia palveluja paremmin. Palvelut voi ostaa ulkopuolelta silloin, kun se on perusteltua.

· Ohjataan kuntia terveyden edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn esimerkiksi korvamerkityillä valtionosuuksilla ja yhteistyön kehittämisellä toimialojen kesken.

· Lasten ja nuorten vaikeuksien tunnistamiseen tarvitaan riittävästi kouluterveydenhoitajia, -psykologeja ja –kuraattoreita.

· Parannetaan vanhusten koti- ja laitoshoidon valvontaa ja varmistetaan, että vanhustenhoidon laatusuosituksia toteutetaan. Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus valita asuinpaikkansa.

· Omaishoitajien tukea ja jaksamista on parannettava.

Lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia

· Vanhempainvapaan kokonaiskestoa on pidennettävä siten, että kiintiöidään 6 kk kummallekin puolisolle ja 6 kk yhteisellä päätöksellä jaettavaksi.

· Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava oikeus solmia avioliitto ja täydet adoptio-oikeudet.

· Varmistetaan, että vaikeasti vammaisten subjektiivinen oikeus avustajaan toteutuu.

· Monikulttuurisen Suomen rakentamisessa avainasemassa ovat kotouttaminen ja kotoutuminen kieltenopetuksen, työllistymisen ja syrjinnän ehkäisyn avulla.

· Peruskoulutus, toisen asteen koulutus ja tutkintoon johtava korkea-asteen koulutus on säilytettävä maksuttomana, ja koulutukselle on turvattava riittävä julkinen rahoitus.

· Taiteen merkitys osana hyvinvointia on suuri. Mahdollisuus osallistua kulttuuriin kuuluu kaikille.

Lisää kevyttä ja joukkoliikennettä koko Uudellemaalle

· Joukkoliikenteen tukea on nostettava – joukkoliikenteestä on tehtävä niin houkutteleva vaihtoehto, että oma auto jää yhä useammin parkkipaikalle.

· Kaupunkirakenteen tulee tukeutua raideliikenteeseen. Kasvava junaliikenne edellyttää Pisara-radan toteuttamista. Kaupunkiradan jatkaminen Espoossa, rantaradan saattaminen kaksiraiteiseksi välillä Kirkkonummi-Karjaa, pääradan kunnostus Keravalta pohjoiseen sekä Klaukkalan rata ovat keskeisiä ratahankkeita. Tärkeitä raidehankkeita ovat myös metron jatko Matinkylästä Kivenlahteen sekä ns. länsirata Espoon keskuksesta Lohjalle.

· Otetaan käyttöön ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla ja käytetään tulot joukkoliikenteen edistämiseen.

· Lisätään kevyen liikenteen väylien rakentamista koko Uudellamaalla.

Lisää demokratiaa metropolialueelle

· Metropolialue tarvitsee demokraattisesti vaaleilla valitun seutuvaltuuston, joka päättää maankäytön, asuntopolitiikan, terveydenhuollon ja verotuksen suurista linjoista.

· Lähidemokratian vahvistamiseksi tarvitaan lisäksi kunnan-/kaupunginosan tasoisia paikallisvaltuustoja, joiden vastuulla olisivat mm. paikalliset palvelut.

Itämeri kuntoon, Sipoonkorpi kansallispuistoksi, viljely luonnonmukaiseksi

· Säilytetään pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä ja perustetaan Sipoonkorven kansallispuisto laajimman rajausvaihtoehdon mukaisena säilyttäen Sipoon rannan NATURA-alueet.

· Itämeren ja muiden vesistöjen suojelemiseksi on puututtava maatalouden ja yhdyskuntien päästöihin. Haluamme rantojen sinileväkukintojen olevan historiaa.

· Luomuviljely vähentää vesistöjen kuormitusta ja lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta: tavoitteenamme on kaksinkertaistaa Uudenmaan luomupeltoala. Uusimaa on julistettava GMO-vapaaksi alueeksi.