EN GOD AFFÄR

Förändring i handeln

HOK-Elanto ska vara en förebild inom hållbar handel
Samarbete med lokala producenter
Variation i utbudet
Förmåner och förpackningsstorlekar även för enpersonshushåll

Rätt till etiska val

Mera rättvisa produkter, ekologiskt och närmat
Avstå från utrotningshotade råvaror
Gröna alternativ som konkurrensfördel

Lätt till butiken
Närbutiker!
Handla till fots, kollektivt eller med cykel
Smidigt i rullstol, rollator och barnvagn
Kvalitet också hemkört

Stävja klimatförändringen

Ange produkternas klimatpåverkan
Mindre svinn och effektivare återvinning redan i affären
Föregångare använder förnyelsebar energi

En god arbetsmiljö
Rejäla arbetsvillkor och en god anda
Jämställdhetsprogram