Uusimaa-lista on uusmaalaisten vihreiden yleinen keskustelu- sekä tiedotuslista. Listaviestit ovat luottamuksellisia, ellei niitä nimenomaan (mm. tapahtumatiedot, työpaikkahakemukset) ole tarkoitettu laajempaan levitykseen.

Listan viestejä ei saa lainata muualle kokonaan tai osittain ilman lähettäjän/lähettäjien lupaa. Muista, että useinkaan ei riitä, että luvan siteeraukseen kysyy vain yhdeltä kirjoittajalta; keskustelussa on useita osapuolia, joita siteerattu vastaus koskee. Ohjeita voidaan soveltaa myös muille Uudenmaan piirin hallinnoimille sähköpostilistoille.

Uusimaa-listan säännöt

1. Käyttäydy asiallisesti, älä loukkaa toisia keskustelijoita. Älä ole aggresiivinen, älä haasta riitaa, älä mene henkilökohtaisuuksiin. Toisten listalaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien (älykkyys, luonne, moraali jne.) kommentoiminen negatiiviseksi tulkittavassa sävyssä on kielletty.  Asiallisen ja epäasiallisen listakäytöksen rajan määrittelee listan valvoja.

2. Älä floodaa eli kuormita listaa liian monilla viesteillä. Listalla “liian monta” on yli kolme viestiä päivässä.  Pysy asiassa. Floodausta on myös listan kuormittaminen viesteillä, jotka eivät listan aihepiiriin kuulu.

3. Mainosten lähettäminen listalle on kielletty. Tapahtumista ja kirjoista saa kuitenkin ilmoitella, jos niillä on selkeästi merkitystä listalle.