Uudenmaan piirillä on käytössään lukuisia sähköpostilistoja. Suurimmasta osasta niistä löydät kuvaukset sivun lopusta.

Yhdistysten hallitusten jäsenet liitetään listoille sitä mukaa, kun puolueen käyttämät yhteystietolomakkeet on yhdistysten puolelta lähetetty hallitusten jäsenten vaihtuessa. Uusimaa -listalle liittymistä tarjotaan kaikille jäseneksi liittyville piirin Tervetuloa- kirjeen yhteydessä.

Piiri julkaisee 1-2 kertaan kuussa uutiskirjettä, joka lähtee koko jäsenistölle.

Muutamia listoja hallinnoidaan yhteisesti Helsingin ja Uudenmaan piirien puolesta. Tällainen on muun muassa Uudenmaan liiton vihreille luottamushenkilöille tarkoitetut listat sekä seudullisiin asioihin tarkoitettu seutu-lista. Lisäksi paikallisyhdistyksillä on omat sähköpostilistansa, joita ne hallinnoivat itsenäisesti.

Näiden, ja alla mainittujen lisäksi piirillä on käytössään listoja vaalien valmistelutyötä varten sekä alueellisia listoja. Piirin kaikilla sähköpostilistoilla pätevät Uusimaa-listaa varten piirihallituksessa hyväksytyt säännöt.

uusimaa
Lista on avoin kaikille uusmaalaisten vihreiden yhdistysten jäsenille. Jäsenyyttä tarjotaan piirin Tervetuloa-kirjeen yhteydessä. Listalle liitetään automaattisesti yhdistysten hallitusten jäsenet yhdistysten omien ilmoitusten mukaan. Listalta voi poistua, mikäli yhdistyksessä on sovittu tiedonvälityksestä oman paikallisyhdistyksen suuntaan. Mikäli olet jäsen, voit liittyä listalle: http://lists.vihreat.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/uusimaa

uusimaa-hallitus
Hallituksen listalle liitetään piirihallitukseen valitut varsinaiset ja varajäsenet. Lisäksi listalle liitetään Uudeltamaalta valitut puoluehallituksen jäsenet ja varajäsenet.

uusimaa-edustajat
Lista kokoaa yhteen piirihallituksen, puoluevaltuuskunnan, puoluehallituksen jäsenistön sekä Uudeltamaalta valitut kansanedustajat. Lista mahdollistaa luottamushenkilöiden keskeisen, maakuntaa koskevien asioiden käsittelyn ennen puoluevaltuuskunnan kokouksia.

uusimaa-yhdistykset
Listalle viestitään erityisesti yhdistystoimintaa koskevista asioista muun muassa kymmenisen kertaa vuodessa julkaistavan Yhdistysinfon muodossa. Listalle liitetään automaattisesti yhdistysten hallitusten jäsenet. Listalta voi poistua, mikäli yhdistyksessä on sovittu tiedonvälityksestä oman paikallisyhdistyksen suuntaan.