Vihreiden periaatteiden mukaisesti myös Uudenmaan Vihreä piirijärjestö pitää puolueiden rahaliikenteen avoimuutta tärkeänä. Vihreiden mielestä kaikkien puolueiden tulojen ja menojen on oltava kansalaisille avoimia. Kansalaisten on saatava tietää, mitkä tahot rahoittavat puolueiden toimintaa ja mihin puoluetuet käytetään. Samoin on välttämätöntä, että puolueet selvittävät kansalaisille, mistä esimerkiksi vaalikampanjoihin tai muuhun toimintaan saatu raha on peräisin. (Vihreiden rahoituksen periaatteet)

Tällä sivulla on luettavissa Uudenmaan Vihreiden vaali- ja muun toiminnan rahoitus vuodesta 2007 lähtien. Toiminta rahoitetaan luottamushenkilömaksujen ja puolueelta saatavien tukien avulla sekä satunnaisemmilla tuilla esimerkiksi Vihreältä Sivistys- ja Opintokeskukselta. Presidentinvaalien yhteydessä piiri sai lahjoituksia yksityisiltä.

Eduskuntavaalit 2015

Piiri on jättänyt ennakkorahoitusilmoituksen, johon pääset tutustumaan Valtiontalouden tarkastusviraston sivuilta.

 

Kunnallisvaalit 2012
Tulot ja menot eritelty hallituksen 15.3. hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti. Summista puuttuu ViSiOn tuki kunnallisvaalikoulutuksille. Kunnallisyhdistyksille jaettu tuki jakaantui ehdokkaiden määrän suhteessa (18,5€/ehdokas). Vantaa ja Espoo luopuivat tästä piirin tuesta muiden yhdistysten hyväksi. Piiri budjetoi kunnallisvaaleihin käytettäväksi 15 000 euroa. Kulut katetaan piirin säästöistä.

Vaalikulut:
Kampanjamateriaalit (2 banneria, tarroja, lehtiä, ilmapalloja, pinssejä, heijastimia):  525 €
Kunnallisvaalikoulutukset (piiripäivät Nurmijärvellä, Porvoon ja Lohjan alueelliset koulutukset):  4648,5€
Vaalivuokrat: 140€
Suora tuki yhdistyksille: 10 912,5€
Muut vaalikulut: 456,72€
Yhteensä: 16 682,72€

Vaalituotot: 113,1€
Vaalituottoihin on tiliöity piirin ostaman vaalisarjakuvan edelleenlaskutus muilta piiriyhdistyksiltä sekä piirin järjestämän ‘vaalitaittopalvelun’ laskutus.

Vuoden 2012 osuuskauppavaalit (SSO, HOK-Elanto)

HOK-Elannon vaaleihin käytetty rahasumma on kerätty kauden 2008-2012 aikana kerätyillä luottamushenkilömaksuilla.

Kulut:

Tuki SSO:n vaalien mainokseen               100€

HOK-Elannon vaalikulut: osuus mainoksesta, esitteistä sekä postikulut 14€)      814€

Vuoden 2012 presidentinvaalikulut

Presidentinvaaleihin ei käytetty rahoitusta normaalibudjetin ulkopuolelta eli vaalityö rahoitettiin Uudenmaan Vihreiden osalta normaaliin toimintaan varatuista varoista, jotka koostuvat luottamushenkilömaksuista ja puolueelta saatavasta piirituesta.  Tämän lisäksi piiri sai lahjoituksia vaalityötä varten puolueen lahjoitustyökalun kautta sekä puolueelta vaalitukea. Hieman rahaa kertyi myös ehdokkaan vaalikirjan, vaalitarrojen ja kassien myynnistä. Näistä saadut tulot käytettiin lähinnä em. tarvikkeiden ostoon.

Vaalituotot:
Kirjojen, tarrojen, kassien myynti        841,45€
Vaaliavustukset – yksityiset            625,00€
Puolueen vaalituki                1000€

Vaalikulut:
Lehtimainonta (HS mainos)            600€
Materiaalit (kirjat, tarrat, kassit, lehdet, pinssit) 2125,29 €
Muut vaalikulut (muistaminen)        12,3€

Vuoden 2011 eduskuntavaalien rahoitus

Tiedot rahoituksesta löydät täältä: 2011 eduskuntavaalien rahoitus

Vuoden 2009 eurovaalien rahoitus (arvio)

Eurovaaleihin ei käytetty rahoitusta normaalibudjetin ulkopuolelta eli eurovaalityö rahoitettiin Uudenmaan Vihreiden osalta normaaliin toimintaan varatuista varoista, jotka koostuvat luottamushenkilömaksuista ja puolueelta saatavasta piirituesta.

Kulut:
Vaalien henkilöstökulut: 3 765,80
Vaalien toimistokulut: 47,73
Muut vaalikulut: 1000,01 (avustukset jäsenjärjestöille, lehti-ilmoitus)

2008

Normaalitoiminta:

Tuotot: 32 721,03
Avustukset: 24 794,75

Tuotot koostuivat luottamushenkilömaksuista, kansanedustajamaksuista ja puolueen piirijärjestölle maksamasta palkkatuesta. Vihreältä Sivistys- ja Opintokeskukselta saatiin koulutusavustusta 518,47 euroa ja piiripäivien osanottajamaksuista ja kesäpäivien kuljetuksen järjestämisestä 865 euroa. Avustussumma on puolueelta saatua piiritukea.

Kulut:

Henkilöstökulut: 14 493,08
Toimiston vuokra: 3 215,08
Toimistokulut: 472,62
Hallintokulut: 2 348,64
Tilaisuuksien vuokra ja tarjoilukulut: 886,42
Muut kulut: 822,90 (Muistamiset/lahjat, avustukset jäsenjärjestöille)
Jäsenmaksut: 350,00 (ViSiO)

Vaalitoiminta:

Vuoden 2008 kunnallisvaalien rahoitus

Tuotot:
Puolueen vaaliavustus: 12 800,00
Yhdistysten osuus mainoksista: 4 743,06
Muut vaalituotot: 1 091,00 (koulutustilaisuuksien ja piiripäivien osallistumismaksuja)

Kulut:
Vaalien henkilöstökulut: 13 123,03
Vaalien toimistokulut: 440,02
Vaalien lehtimainonta: 20 221,91
Vaalitilaisuudet ja – koulutus: 3542,67 (tilavuokrat, tarjoilut, ilmoittelu)
Muut vaalikulut: 2 254,51 (avustukset jäsenjärjestöille)2007

Normaalitoiminta:

Tuottoja 30 483,36
Avustuksia 21 327,58

Tuotot koostuvat luottamushenkilömaksuista, kansanedustajamaksuista ja puolueen piirijärjestölle maksamasta palkkatuesta. Vihreältä Sivistys- ja Opintokeskukselta saatiin koulutusavustusta 1321,40 euroa ja vuokratuottoina toimistohuoneen alivuokralaiselta 1411,10 euroa. Avustussumma on kokonaisuudessaan puolueen Uudenmaan Vihreille maksamaa piiritukea.

Kulut:

Henkilöstökulut: 21 628,27
Toimiston vuokra: 4 120,32
Toimistokulut: 580,38
Hallintokulut: 1667,62
Koulutusten ja tilaisuuksien tila- ja tarjoilukulut: 2 544,52
Muut kulut: 1 097,26 (muistamiset ja lahjat, avustukset jäsenjärjestöille, ViSiO:n jäsenmaksu)

Vaalitoiminta:

Vuoden 2007 eduskuntavaalien rahoitus

Tuotot:
Puolueen vaalituki 5 500,00

Kulut:
Vaalien henkilöstökulut: 9 608,17
Vaalien toimistokulut: 135,39
Vaalien ilmoittelu ja mainonta: 52 735,56 (josta valtaosa eli 52 152,56 lehti-ilmoituksiin)
Vaalitilaisuudet: 906,16 (vuokrat, ilmoittelu, tarjoilut)
Muut vaalikulut: 5 181,79 (avustukset ehdokkaille ja jäsenjärjestöille)

Eduskuntavaalien kampanjointi ja normaalitoiminta rahoitettiin vuoden 2007 luottamushenkilömaksujen ja puolueen maksamien tukien lisäksi edellisten vuosien säästöillä, joita piirijärjestö kerää eduskuntavaalien välisten vuosien luottamushenkilömaksuista ja puolueen piirituesta.