Lukutaito on jokaisen oikeus.

Tämä oli Vihreiden puoluevaltuuskunnan viikonloppuna 2.-3.12. hyväksytyn Lukeva Suomi -teesipaperin kiteytys ja viikonlopun suurin teema, kun puoluevaltuuskunta kokoontui aivan Helsingin keskustassa, Forumin kauppakeskuksen yhteydessä.

Suomalainen menestys on perustunut koko satavuotisen historiansa ajan suomalaisten koko ajan kehittyvään ja nousevaan koulutustasoon. Olemme olleet suunnannäyttäjiä niin oppivelvollisuuden, yhtäläisen peruskoulun kuin opetussuunnitelmienkin osalta. Nyt meillä on olemassa riski, että näin ei enää ole tulevaisuudessa.

Suomalaisten lukutaito ja koulutustaso ovat edelleen maailman huippua. Vihreät haluaa olla varmistamassa, ettei tämä upea asia vaarannu. Yksi syksyn kuumista keskustelunaiheista on ollut suomalaisten nuorten lukutaito.

Vihreät puolueena halusi ottaa kantaa siihen, mitä poliittisesti voidaan tehdä, jottei kukaan suomalainen jäisi ilman riittävää lukutaitoa. Esittämämme teesit voivat saada yhä useamman lapsen ja nuoren oppimaan lukutaidon ja kokemaan lukemisesta positiivisia asioita.

Haluamme vahvistaa kielen kehityksen seurantaa jo neuvolavaiheessa. Haluamme päiväkoteihin ja kouluihin enemmän resursseja lukivaikeuksien tunnistamiseen, jottei kenenkään lukutaito vaarannu siksi, ettemme tiedä taustalla olevasta ongelmasta.

Vaadimme kirjastojen maksuttomuutta ja puolustamme niiden määrärahoja. Kirjastojen merkitystä erityisesti lukemisen kokemuksissa ja lukuinnostusta lisäävänä tekijänä ei voi korostaa liikaa. Suomalaiset kirjastot ovat maailman parhaita.

Haluamme vahvistaa myös Suomeen tulevien ihmisten mahdollisuuksia oppia lukemaan jollakin kotimaisista kielistä. Hyvä luku- ja kirjoitustaito helpottavat integroitumista yhteiskuntaan ja kotoutumista.

###

Viikonlopun kokous vahvisti itselläni jälleen sitä tunnetta, että Vihreät on todella se puolue, joka haluaa Suomessa katsoa eteenpäin ja mennä rohkeasti kohti tulevaisuutta sen sijaan, että vilkuilisimme koko ajan kuinka kaukana vasemmalla tai oikealla toiset ovat. Kun vielä alustimme soteuudistusta ja puolueen tulevaa luonnonsuojeluohjelmaa, voidaan sanoa, että kokous oli hyvin lähellä kaikkea sitä ydintä, josta toimintamme kumpuaa.

Vihreät on yhä äänettömien ääni. Me huudamme lasten ja nuorten, luonnon ja ympäristön, vaiettujen ja tulevaisuuden sukupolvien puolesta niin kovaa kuin tarvitaan.

 

 

 

 

 

Timo Kilpiäinen

Vihreän puoluevaltuuskunnan jäsen, Espoo

 

 

Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander vertaa METSO-suojeluohjelman valmistumisen kestoa Olkiluodon ja Länsimetron vastaaviin