TIEDOTE 31.10.2018 JULKAISUVAPAA

Uudenmaan Vihreät nimesivät 31.10. pidetyssä yleiskokouksessaan viisi uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin Espoosta, Karkkilasta, Porvoosta ja Vantaalta. Ilmastonmuutos on tulevien vaalien tärkeimpiä teemoja, mikä näkyy useiden nimettyjen ehdokkaiden teemoissa.

Maija Rautavaara on vantaalainen kaupunginvaltuutettu ja erityisopettaja. Rautavaara pitää erityisen tärkeänä kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen laatua sekä ympäristöstä huolehtimista: “Päätöksenteossa tulee katsoa tulevaisuuteen niin, että tämän päivän päätökset lisäävät hyvinvointia myös tulevaisuudessa.”

Vantaalta nimettiin lisäksi abiturientti Verde Ålander, joka toimii Suomen Nuorisovaltuustojen hallituksessa. Ålander on huolissaan yhteiskunnan kyvystä toimia suurten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, edessä: “Muutoksen tulee tapahtua sekä ihmisten arjessa että kansallisessa päätöksenteossa. Onnistuaksemme kaikkien ikäryhmien tulee olla osallisia ja osallistettuja.”

Yrittäjänä ja teknologiajohtajana tunnettu, Espoossa kasvanut Petteri Räty tuo ehdokasjoukkoon talousosaamista. “Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii haittaveroja, joita puolestaan kompensoidaan perustulon kautta. Vähäpäästöiseen energiantuotantoon ja energiansäästöön keskittyminen on välttämätöntä”, Räty kommentoi näkemyksiään ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Porvoolainen tutkija ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Tuuli Hirvilammi päätti lähteä ehdolle IPCC:n raportin herättämänä. “Ei tuntunut oikealta vaatia poliitikkoja toimiin, jos ei ollut valmis myös itse toimimaan asian eteen. Meillä ei ole varaa menettää poliittista johtajuutta tahoille, jotka ajavat maapalloamme kohti ilmastokaaosta.”

Karkkilasta valittiin kulttuuripersoona Heikki Savola. Yrittäjänä ja toimittajana tunnettu Savola kantaa huolta ihmisten hyvinvoinnista: “Hyvä politiikka tarjoaa elämän edellytyksiä ja sisältöä – perusturvaa ja kulttuuria. Pidetään yhdessä huolta, että kumpaakin riittää kaikille!”

Kaikkiaan Vihreiden listalla Uudellamaalla on nyt yhteensä 23 julkistettua ehdokasta. Seuraavan kerran ehdokkaita valitaan joulukuussa. Vihreät tulevat jättämään Uudellamaalla täyden 36 ehdokkaan listan.

Aiemmat valinnat:

Valinnat 9.11.2018

Valinnat 28.4.2018