Olen yliopistossa työskentelevä psykologi. Erikoisalani on lasten ja nuorten psykologia. Koulutus ja työtaustani antavat minulle vankan asiantuntijuuden omalla alallani. Haluan käyttää sitä päätöksenteon perustana. Sen lisäksi uskon tiedon merkitykseen päätöksenteossa, ja asiantuntijat ovat sen tuomisessa merkittävässä roolissa. Koulutus kunniaan!

Tärkeää minulle on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Sitä tuetaan läsnäolevien aikuisten avulla, mikä käytännön tasolla tarkoittaa aikaista tukea perheille ja riittäviä resursseja varhaiskasvatukseen ja kouluun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi psykologipalveluiden tarjoamista varhaiskavatuksessa. Nuorten tarpeita yhteenkuuluvuudesta, autonomiasta ja kyvykkyyden tunteesta tulee tukea kaikilla elämän alueilla.

Ympäristökysymykset ovat tärkeitä, planeettamme on meidän ainoa koti. Hiilineutraalius, metsähakkuiden rajoittaminen ja uudet innovatiiviset menetelmät luovat ratkaisuja kestävämmälle kehitykselle! Kaivoslaki tulee uusia.

Jag är psykolog, psykologie doktor och professionell coach. I min hemkommun Grankulla är jag ledamot i kommunfullmäktige och i social- och hälsovårdsutskottet. För mig viktiga värderingar är
• Jämlikhet
• Barn och ungas välmående
• Tidiga stödåtgärder, resurser till dagvård och skola
• Utbildning och forskning är basen för all utveckling
• Värdig äldreomsorg
• Vi har bara en planet, miljön måste prioriteras Konkret betyder detta för mig tex.
• Translagen behöver förnyas. Självbestämmanderätt om kön.
• Kvalitativ dagvård. Det betyder tillräckligt små barngrupper, kunnig personal, psykologservice i dagvården.
• Experter och sakkunniga skall höras, beslutsfattande baserat på kunskap
• Mer resurser till forskning. Stoppa hjärnflykten och erbjud forskare drägliga arbetsomständigheter.
• Ambitiösä klimatkrav. Förnya gruvlagen. Klimatneutral energiproduktion.

Jag är tvåbarnsmamma, ensamförsörjare. Jag vet hur det är att försöka få vardagen att gå ihop med skola, hobbyer, pengar, tid och ork, med åldrande föräldrar. Jag är privilegierad på många sätt, men jag är inte främmande för mänskliga öden och vardagsbekymmer. Och jag vill att mina och dina barn ska ha en ren miljö att leva i, ren luft att andas och ren mat att äta.

www.katarinaalanko.fi