Olen Jani Méling, 41-vuotias perheenisä Lohjalta. Minua voisi kuvailla elämänmyönteiseksi ja sosiaaliseksi tekijäksi, jolla on aina monta rautaa tulessa. Minulle on tärkeä viedä asioita eteenpäin pyrkien edistämään kaikkien hyvinvointia. Minua kannatteleva elämänajatus on, että hyviä tekoja ja positiivisia sanoja kannattaa jakaa ympärilleen mahdollisimman paljon. Olen koko ikäni työskennellyt lasten ja nuorten hyväksi niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Ammatikseni toimin Vuorelan koulukodin apulaisjohtajana ja rehtorina. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri. Minulla on lastentarhanopettajan, luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja opetushallinnon tutkinnot. Toimin myös OKM:n nimeämässä vaativan erityisen tuen ohjausryhmässä.

 

Lohjalla toimin kaupunginvaltuutettuna sekä Lapset, nuoret ja perheet -lautakunnan puheenjohtajana Lisäksi olen Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian hallituksen jäsen sekä toimin monissa erilaisissa työryhmissä.

ARVOT
Lasten ja nuorten hyvinvointi luo pohjan hyvälle ja toimivalle yhteiskunnalle.
Opetuksen laatu ja resurssit on turvattava, jotta jokaisella on mahdollisuus omien tarpeidensa mukaiseen opetukseen ja tukeen.
Jokaisella tulee olla oikeus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan.
Työikäisten hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta tulee huolehtia. Jos ihminen uupuu, on hänellä oikeus saada tarvitsemaansa tukea.
Mielestäni jokaiselle on taattava arvokas ja laadukas elämänkaari. Kun tämä päivä sekoittuu eiliseen, kosketetaan hellästi, puhutaan kauniisti ja pidetään huolta. Annetaan aikaa, ollaan läsnä ja tartutaan käteen. Hoidosta tinkiminen on häpeällistä.
Puhdas luonto on kaiken elämän edellytys. Luonto osana asuinympäristöä luo hyvinvointia. Suomen tehtävänä on toimia edelläkävijänä ilmastonmuutoksen pysäyttäjänä sekä luonnon monimuotoisuuden vaalijana.
Uskon, että vahvuuksillani voimme yhdessä rakentaa paremman Suomen!

VAALITEEMAT LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI
– Koulutukseen ja sivistykseen pitää panostaa
– Painopiste ennaltaehkäisevään työhön
– Harrastaminen mahdollistettava jokaiselle

ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN
– Ei anneta kenenkään syrjäytyä
– Jokaisella on oikeus perusturvaan
– Tuloerojen luomaa kuilua on kavennettava

PUHDAS LUONTO
– Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on tärkein tehtävämme
– Luonnon monimuotoisuutta täytyy vaalia
– Luonto voi hyvin ilman ihmistä, mutta ihminen ei voi hyvin ilman luontoa

KULTTUURI
– Taiteen ja kulttuurin asemaa on vahvistettava
– Tuodaan kulttuuri lähelle ihmisten arkea

www.janimeling.fi