Olen ympäristöekologian maisteri, projektipäällikkö ja innokas maailmanparantaja. Toimin kaupunginvaltuutettuna Vantaalla ja Uudenmaan maakuntavaltuutettuna. Teen työtä vesivientiä edistävien projektien parissa, tavoitteena lisätä vesisektorin kansainvälistymistä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä auttaa kehitysmaita ratkaisemaan vesi- ja ympäristöhaasteita.

Lähdin ehdolle, koska nyt on aika rakentaa uutta suomalaista menestystarinaa. Sen keskiössä on ilmastonmuutoksen hillintä, koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus, työllistymisen ja tasa-arvon edistäminen, korkean osaamisen tason ja kilpailukyvyn turvaaminen.

 

Uskon siihen, että ilmastonmuutos ei ole uuden niukkuuden aika, vaan uusien ratkaisujen, toimintatapojen ja innovaatioiden aika. Tämä vaatii poliittista tahtoa ja rohkeutta tehdä oikeita valintoja, sekä systeemisiä uudistuksia, pitkäaikaista ajattelua ja mahdollistavaa lainsäädäntöä. Jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen, pitää tukea puhtaiden teknologioiden kehitystä ja kasvattaa hiilinieluja. On suunnattava enemmän resursseja tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan, ja edistettävä julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.

Suomi nousee kärkeen useissa kansainvälisissä vertailuissa. Suomessa on maailman puhtain juomavesi ja ilma, eniten metsiä Euroopassa, se on vakain, turvallisin, onnellisin maa. Suomi tunnetaan koulutuksen, osaamisen ja tasa-arvon huippumaana. Tämä maine pitää säilyttää ja sitä tulee entisestään vahvistaa.

Suomesta voi tulla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Osaamisen vienti auttaa ratkaisemaan ongelmia muissa maissa ja tarjoaa liiketoiminnalle kasvumahdollisuuksia. Se vahvistaa kotimaan taloutta ja antaa verovaroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

Kestävyysvajeen ratkaiseminen vaatii työllistymisen edistämistä, toimivaa yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja, mutta myös syrjinnän eliminointia. Työsyrjintää kokevat erityisesti maahanmuuttajataustaiset, naiset ja nuoret työntekijät. On tärkeää varmistaa, että kaikilla Suomen asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saada hyvää koulutusta ja menestyä työmarkkinoilla. Minkäänlainen syrjintä ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan!

Olen kotoisin Pietarista ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta sekä toimiva demokratia on antanut minulle erinomaisen koulutuksen ja vapauden toteuttaa itseäni. Olen valmis tekemään työtä täydellä sydämellä, jotta Suomi loistaa myös tulevissa vertailuissa kärkisijalla.

www.svetahiisku.fi