Olen vantaalainen terveydenhoitaja, ensimmäisen kauden varavaltuutettu sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, minkä lisäksi toimin mm. Vihreät naiset Ry:n hallituksen jäsenenä. Rakastan urheilua sen kaikissa muodoissa ja käyn aktiivisesti kuntosalilla. Luonteeltani olen iloinen, hymyilevä ja päättäväinen ja ennen kaikkea teen kaiken elämässäni suurella sydämellä.

Muutin kiintiöpakolaisena Suomeen kolmetoista vuotta sitten. Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen sujui minulta vauhdikkaasti; opin kielen nopeasti, suoritin kaksoistutkinnon korkeakoulussa ja työskentelen nyt terveysalalla. Ympäristöasioiden lisäksi haluan puuttua mm. ongelmiin, joihin työssäni vastaanottokeskuksen terveydenhoitajana olen törmännyt. Näistä merkittävimpiä ovat epätasa-arvoiset, matalapalkka-aloihin kohdistuneet leikkaukset, sosiaali- ja terveyspalveluiden mullistukset sekä kotouttamispolitiikkaan ja turvapaikanhakuprosesseihin liittyvät ongelmat.

Tasa-arvo pitää huomioida päätöksenteossa. Viimeisimpien verotus- ja sosiaalietuusuudistusten kärsijänä on ollut yhteiskunnan pienituloisin segmentti, eikä heiltä voi enää leikata – päinvastoin. Suomessa saavutetusta tasa-arvoisuudesta on pidettävä kiinni ja sitä on edelleen parannettava tekemällä tasa-arvovaikutusarvioinnista päätöksenteon prioriteetti.

Sote-palveluissa tulee pyrkiä ennaltaehkäiseviin ja terveyttä edistäviin toimintamalleihin. Näin voidaan taata nykyinen palvelutaso ja parantaa sitä väestön vanhetessa. Resurssikohdistukset tulee laajentaa entistä enemmän ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön. Haluan panostaa hoitolaadun lisäksi myös elämänlaatuun!

Kansainvälistyminen on väistämätön ja talouskasvun kannalta toivottava megatrendi. Suomen tulee parantaa kansainvälistä kilpailukykyään ja olla houkutteleva vaihtoehto ulkomaisille investoinneille ja osaajille. Kansainvälistymisen pitää olla kuitenkin järkevää ja kontrolloitua. Hallitsematon maahanmuutto ja siitä seuraava turvapaikanhakuprosessi sekä nykyinen vastaanottojärjestelmä tarvitsevat suuria korjauksia.

Poliittisten päätösten tulee tähdätä tulevaisuuteen ja varmistaa, että maapallo on asumiskelpoinen myös jälkeläisillemme. Suomesta tulee tehdä suunnannäyttäjä ja edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomi voi olla kokoaan suurempi tekijä ilmastotalkoissa parantamalla cleantech-osaamista sekä vauhdittamalla ekoinnovointia.

www.evatawasoli.fi