Tiedote 20.3.2011

Tuja Brax, Tiina Elo ja Mari Puoskari Nuuksiossa: Ruuhka-Suomen
viheralueet on turvattava metropolikaavalla

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on esittänyt Helsingin seudulle
yhteistä metropolikaavaa. Aloite on tärkeä myös seudullisesti kattavan
ja ekologisesti laadukkaan viherverkoston turvaamiseksi.

– Maakuntakaava on liian yleispiirteinen turvatakseen pääkaupunkiseudun
viheryhteyksien ja viheralueiden säilymisen maankäyttöpaineiden
kasvaessa. Kuntien omat yleiskaavat taas eivät turvaa viheryhteyksien
säilymistä yli kuntarajojen. Metropolikaavan keskeiseksi
suojelukohteeksi on otettava pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä,
vaatii Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.

Viherkehä kulkee Sipoonkorpi-Östersundomista Vantaan Petikon, Nuuksion
järviylängön ja  Kirkkonummen Meikonsalon kautta Porkkalanniemen
eteläkärkeen.

– Helsingin seudun päättäjien kesken vallitsee yksimielisyys siitä,että
maankäyttöä, asumista ja liikennettä on suunniteltava yhtenäisenä
kokonaisuutena yli kuntarajojen. Keskeistä on asumisen, työpaikkojen ja
palveluiden ohjaaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien, mieluiten
raideliikenteen varteen, jatkaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän
puheenjohtaja Mari Puoskari.

Espoossa Histan kaavoituksen eteneminen on sidottu junaradan toteutumiseen.

– Histan kaava on malliesimerkki seudullisen suunnittelun tarpeesta. 19
000 asukkaan pikkukaupungin rakentaminen moottoritien varteen ilman
rataa  olisi ilmastopoliittisesti tuhoisaa ja tukkisi Turunväylän
kulkukelvottomaksi. Kaava heikentäisi toteutuessaan merkittävästi
yhteyttä Nuuksion kansallispuistosta Kirkkonummen Meikon metsäalueille,
sanoo ministeri Tuija Brax.


Tiina Elo
p. 045 261 7447
tiina.elo@vihreat.fi
www.tiinaelo.fi