Kaikkien metropolihallinnon esiselvityksessä mukana olleiden kuntien (Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi,  Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti)  vihreät valtuustoryhmät haluavat metropolialueelle vahvan yhteisen metropolihallinnon. Vaaleilla valittu metropolivaltuusto päättäisi jatkossa  muun muassa liikenteeseen ja yleiskaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

Vihreät ovat yhtä mieltä siitä, että metropolivaltuusto tulisi valita suoralla kansanvaalilla. Demokratian ja alueellisen edustavuuden parhaasta toteuttamistavasta vihreillä on kahdenlaista näkemystä: osan mielestä koko metropolialueen tulisi olla yhtä suurta vaalipiiriä, osa näkee vaalipiirin jakamisen pienempiin osiin olennaisena. Jatkovalmistelussa tulisikin selvittää tarkasti, millainen malli takaisi parhaiten demokratian toteutumisen.

­Vihreät haluavat siirtää vallan kuntayhtymien kabineteista takaisin kansalle. Asukkaille pitää myös antaa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tämä onnistuu lisäämällä lähidemokratiaa ja suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Neljäntoista kunnan vihreiden valtuustoryhmien mukaan metropolihallinto on paras keino lisätä metropolialueen kilpailukykyä ja korjata seudun maankäytön ja liikenteen ongelmia. Yhteisen metropolikaavan avulla voidaan kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti kestäväksi, vähentää alueellista eriarvoisuutta ja jakaa sosiaalista vastuuta metropolialueen rajojen sisäpuolella. Vihreiden mielestä kuntarajat eivät saa olla esteenä sille, että kuntalainen saa tarvitsemansa palvelun.

Vihreiden mukaan metropolikaavan on turvattava seudulliset viheryhteydet sekä tehokas joukkoliikenne. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvilla metropolialueen asukkailla on oikeus toimivaan joukkoliikenteeseen.

Toimintakykyisellä metropolihallinnolla olisi demokraattisen päätöksenteon lisäksi vahva rahoitus.

Lisätietoja valtuustoryhmien puheenjohtajat:
Inka Hopsu, Espoo, 040 758 9545
Emma Kari, Helsinki, 044 3006801
Aki Korpela, Hyvinkää, 019 422 101
Katri Kakko, Järvenpää, 040 742 8832
Juha Pesonen, Kauniainen, 050 545 2100
Hanna Rautamies, Kerava, 040 5380808
Suvi Terho, Kirkkonummi, 050 378 9309
Sirpa Repo, Mäntsälä, 050 404 8313
Tarja Haaranen, Nurmijärvi, 040 0915242
Liisa Haapakoski, Pornainen 040 723 8804
Rauno Haapaniemi, Sipoo, 041 533 8366
Ilona Toivanen,Tuusula, 044 3337 182
Anniina Kostilainen, Vantaa, 044 5840 164
Heidi Sume-Hänninen, Vihti, 050 544 1011