HSL:n Vihreät iloitsee ilmastotavoitteiden ottamisesta lippujen hinnoittelun ohjenuoraksi vuodelle 2020. Hinnanalennukset kohdistettiin sinne missä ne lisäävät joukkoliikenteen käyttöä eniten, ja niillä on pitkien matkojen takia suurin ilmastovaikutus. Kasvihuonepäästöjä vähentää myös se että liikennöitsijät saavat bonusta biopolttoaineiden suosimisesta.

Vyöhykeuudistus osoitti, että B-vyöhykkeen laajeneminen aiemmalle seutulipun alueelle lisäsi lipunmyyntiä niin paljon että alennus lähes kompensoitui lipunmyynnin kasvulla. Vaihtoehtoiset tavat päästöjen pienentämiseen ovat kalliimpia ja ilmastotavoitteet ovat kovat. Joukkoliikenteen tulisi olla myös autoilua houkuttelevampaa. Esimerkiksi kuukausitasolla nelihenkisen perheen matkat ensi vuonna ABCD-kausilipuilla ovat alle auton käytön kokonaiskuukausikulujen.

Vuonna 2018 HSL päätti, että uusia lipunhintojen alennuksia arvioidaan vyöhykeuudistuksen jälkeen, vuoden 2019 lipputulojen perusteella. Keväällä on aika tarkistaa lipunhintoja etenkin opiskelijoiden ja senioreiden alennusten osalta. Vihreät edellyttävät, että opiskelija-alennus palautetaan 50%:iin.

Vihreiden esityksestä asia kirjattiin seuraavasti; ” Hallitus päättää teettää selvityksen eri alennustyyppien vaikutuksesta opiskelijoiden ja seniorien liikkumiseen ja lipputulokertymään. Lisäksi selvitetään eri vyöhykkeiden hintamuutosten vaikutukset ilmastonmuutoksen torjuntaan. Näiden pohjalta valmistellaan tulevat hintaehdotukset”.

Tulevaisuudessa on hyvä tarkastella lipunhintoja eri skenaarioilla ja pitää huoli, että lipunhinta on kohtuullinen kaikille.