Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vihreä aluevaltuustoryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa, jossa se myös järjestäytyi. Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Leni Pispala Nurmijärveltä, varapuheenjohtajaksi Annika Lappalainen Tuusulasta ja sihteeriksi Outi Huusko niin ikään Tuusulasta.

”Hyvinvointialueella tulee turvata eri väestöryhmien yhdenvertainen pääsy palveluihin. Saavutettavuuden esteenä eivät saa olla pitkät välimatkat, puuttuva julkinen liikenne tai asiakasmaksut. Lisäksi tulee huolehtia palvelujen yhdenvertaisesta laadusta. Haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten, ikäihmisten, työttömien tai lastensuojeluasiakkaiden erityispalvelujen tulee olla laadukkaita ja saavutettavia”, toteaa Pispala.

”Keski-Uudenmaan alueella on kuusi kuntaa, joiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa jo tällä hetkellä sotekuntayhtymä. Tuleva hyvinvointialue jatkaa Keusoten työtä, mutta tästä eteenpäin päätöksiä tehdään vaaleilla valitussa valtuustossa. Vihreät valtuutetut ja varavaltuutetut ovat valmiina antamaan osaamisensa alueen ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Vihreä valtuustoryhmä kutsuu kokouksiinsa edustajat myös Mäntsälästä ja Pornaisista, joilla ei ole valtuustossa vihreää edustajaa”, sanoo Huusko.

Vihreiden valtuustoryhmään valittiin sunnuntain aluevaaleissa neljä valtuutettua ja neljä varavaltuutettua. Mukana on terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisia ja kokeneita kuntapoliitikkoja. Vihreä valtuustoryhmä järjestäytyy uudelleen, kun ryhmä päättää luottamuspaikkojen jakamisesta.

Leni Pispala on erityisluokanopettaja vaikeimmin vammaisten opetuksessa. Pispala toimii Nurmijärvellä kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä. Hän on myös vammaisneuvoston jäsen. Lisäksi Pispala on Keusoten valtuuston 2. varapuheenjohtaja ja Nurmijärven vihreiden puheenjohtaja.

Annika Lappalainen on sosionomi ja työskentelee yksikön päällikkönä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelussa. Lappalainen toimii Tuusulassa kunnanvaltuutettuna sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenenä.

Outi Huusko on valtakunnallisen osuuskunnan toimitusjohtaja ja viittomakielen tulkki. Huusko toimii Tuusulassa valtuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä sekä vammaisneuvoston jäsenenä. Lisäksi Huusko on Vihreiden Uudenmaan piirin puheenjohtaja.