Itä-Uudenmaan aluevaltuuston vihreä ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marketta Mattila Sipoosta ja varapuheenjohtajaksi Sanna Kivineva Porvoosta.

Uuden hyvinvointialueen käynnistäminen on vaativa urakka, mutta itse päätavoite on kirkas. Itä-Uudenmaan seitsemän kunnan asukkaille luodaan sujuvat ja laadukkaat palvelupolut, jotka ovat yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla#, sanoo Marketta Mattila.

Tärkeää on turvata mahdollisimman helppo pääsy myös mielenterveyspalveluhin. Niitä pitäisi olla tarjolla matalalla kynnyksellä koko Itä-Uudenmaan alueella”, toteaa Sanna Kivineva.

Itä-Uudenmaan vihreään valtuustoryhmään kuuluu neljä valtuutettua (Marketta Mattila, Sanna Kivineva, Lilli Kahri, Pasi Siltakorpi) ja neljä varavaltuutettua (Jari Oksanen, Mari Lotila, Eeva Puromies, Hanna Hurtta).

Valtuustoryhmä päätti kutsua jatkossa kokouksiinsa edustajat myös niistä Itä-Uudenmaan kunnista, joilla ei ole omaa vihreää edustajaa aluevaltuustossa. Näin voidaan varmistaa, että pienimpien kuntien näkökulma otetaan hyvinvointialueen toiminnassa huomioon.

Valtuustoryhmä järjestäytyy vielä uudelleen, sen jälkeen kun tulevien luottamuspaikkojen jaosta on päätetty.

Marketta Mattila on toimittaja, Sipoon kunnanhallituksen jäsen ja Sipoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Sanna Kivineva on lukion opettaja ja Porvoon sivistyslautakunnan varajäsen.