Ehdokkaiksi valitut henkilöt ovat laajalti Uudeltamaalta ja täydentävät hyvin aikaisemmin 24.4. jo valittuja ehdokkaita. Ehdolle asetettiin Timo Kilpiäinen, Espoosta, Odessa Holmberg Inkoosta, Tiia Lintula Järvenpäästä, Laura Tulikorpi Keravalta, Sanna Kivineva Porvoosta, Olga Gilbert Vantaalta ja Matti Saarni Vihdistä. Lisäksi valittiin kaksi ehdokasta, joiden nimet eivät ole vielä julkisia.

Espoolainen luokanopettaja ja koulutus- ja tiedepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Timo Kilpiäinen kantaa huolta erityisesti koulutuksen puolesta: “Koulut eivät tarvitse kunnianpalautusta. Koulut tarvitsevat rahaa, tekijöitä ja aikaa perustyöhön.”

Odessa Holmberg on suomenruotsalainen lukiolainen ja vaikuttaja Inkoosta. Hän puhuu ylisukupolviseseta vaikuttamisesta: “Nuorten äänen tulee kuulua, mutta myös vanhemmat sukupolvet tulee saada mukaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta lapsille ja lastenlapsille.”

Yrittäjä Tiia Lintula Järvenpäästä haluaa olla mukana ratkaisemassa yhteiskuntamme kohtalonkysymyksiä: “Suomi tarvitsee luovia ja kestäviä ratkaisuja, eteenpäin katsovaa asennetta sekä vielä enemmän yhdessä tekemistä.”

Vantaalainen terveyskeskuslääkäri ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallituksen 1.vpj Olga Gilbertin mielestä päätöksiin tarvitaan enemmän ilmastonäkemystä: “Ilmastokysymys on myös terveyskysymys – Tarvitsemme terveen maapallon myös tuleville sukupolville.”

Porvoolainen lukion opettaja ja nepsylapsen äiti Sanna Kivineva puolestaan katsoo, että “Hyvinvointivaltiota tulee kehittää siten, että se vastaa aidosti ihmisten tarpeisiin.”

Kasvatustieteiden maisteri ja ratkaisukeskeinen valmentaja Laura Tulikorpi Keravalta pyrkii eduskuntaan, koska “koulutus ja tutkimus ovat luonnonvarojamme, joista on pidettävä parempaa huolta.”

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja suojeluasiantuntija Matti Saarni Vihdistä puolestaan haluaa puhua erityisesti ympäristön puolesta: “Olen eläinten puolestapuhuja sekä huolehtimassa ympäristön kantokyvystä ja luonnon hyvinvoinnista.”

Yhteensä Uudenmaan Vihreät ovat nimenneet yhteensä 22 ehdokasta. Uudenmaan Vihreät tulee nimeämään eduskuntavaaleihin 2023 täyden listan. Seuraavan kerran ehdokkaita nimetään alkusyksystä.