Uudenmaan Vihreät ry valitsi yleiskokouksessa 9.11. kaksi uutta ehdokasta vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Ehdolle asetettiin Ville Tulkki Espoosta ja Mari Lotila Porvoosta.

Tulkki on espoolainen tekniikan tohtori, joka on tehnyt uransa ydinenergian tutkimuksen parissa. Hän on varavaltuutettuna Espoossa ja Espoon Tieteen ja teknologian vihreiden hallituksessa. Tekniikan ammattilaisena Tulkki näkee Suomessa haasteena koulutustason nousun hidastumisen ja tuotannon matalan jalostusasteen.

Tulkin mukaan tarvitsemme muutosta ja nopeasti: “Eri kriisien kuten ilmastonmuutoksen, lajikadon, ja kestävyysvajeen myötä meidän on uudistettava yhteiskuntamme nopeammin kuin koskaan. Tämä vaatii rohkeaa ja päämäärätietoista tiede- ja teknologiapolitiikkaa, niin nopeaa olemassa olevien keinojen käyttöönottoa kuin uusien kehittämistä.”

Porvoolainen Lotila työskentelee esihenkilötehtävissä mielenterveys- ja päihdepuolen asumispalveluissa. Koulutukseltaan hän on psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Lotila on puoluevaltuuskunnan jäsen, HUS Porvoon lautakunnassa ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu.

Lotila näkee tärkeänä tulevaisuuteen tähtäävän politiikan: “Kärkiteemoikseni muodostuvat sosiaali- ja terveyspuolen ongelmakohtiin tarttuminen ja nopeiden ratkaisujen hakeminen, luonto- ja lajikadon torjuminen, sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen. Näen erityisen tärkeänä, että teemme tulevaisuudessa ratkaisuja, jotka torjuvat eriarvoisuutta. Juureni ovat Itä-Uudenmaan peltojen keskeltä ja seuraan tarkasti maaseutumme roolia yhteiskunnassamme. Haluan edistää maaseudun elinkelpoisuutta ilmastonäkökulman huomioiden.”

Yhteensä Uudenmaan Vihreät on nimennyt 28 ehdokasta. Uudenmaan Vihreät tulee nimeämään eduskuntavaaleihin 2023 täyden listan. Vihreät haastaa Kokoomuksen ja SDP:n Uudellamaalla alueen suurimpana puolueena. Tuleva eduskuntavaalikampanja on Vihreiden historian suurin. Seuraavan kerran ehdokkaita nimetään joulukuussa.

Aiemmin on nimetty 26 ehdokasta, joista 22 on julkisia ehdokkaita. Aikaisemmin nimetyt ehdokkaat löytyvät Uudenmaan Vihreiden kotisivulta: Uudenmaan Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat. Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat:

Tiina Elo, Espoo

Reija Friman, Vantaa

Olga Gilbert, Vantaa

Odessa Holmberg, Inkoo

Inka Hopsu, Espoo

Outi Huusko, Tuusula

Saara Hyrkkö, Espoo

Tuire Kaimio, Vantaa

Timo Kilpiäinen, Espoo

Sanna Kivineva, Porvoo

Noora Koponen, Espoo

Santeri Leinonen, Hyvinkää

Tiia Lintula, Järvenpää

Markus Myllyniemi, Kirkkonummi

Leni Niinimäki, Nurmijärvi

Henna Partanen, Espoo

Matti Saarni, Vihti

Peppi Seppälä, Espoo

Tia Seppänen, Vantaa

Eva Tawasoli, Vantaa

Laura Tulikorpi, Kerava

Mikko Viilo, Vantaa

 

Lisätietoja:

Oskari Sundström, toiminnanjohtaja

oskari.sundstrom@vihreat.fi

045 124 2818