Keski-Uudenmaan viimeinen aluevaltuuston kokous (8.12.2022) ennen hyvinvointialueen starttaamista sujui vihreä viiri liehuen!

Illan aikana hyväksyttiin yksimielisesti Vihreän valtuustoryhmän lisäykset alueen opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Näillä tavoitellaan sujuvaa tiedonkulkua ja opiskeluhuollon työntekijöiden työn sujuvuutta uudessa tilanteessa.

Lisäys 1:
Tiedottaminen alueen toimijoiden kesken on avointa ja riittävää. Alueella kehitetään yhtenäisiä, sujuvia ja lainmukaisia prosesseja tiedonsiirtoihin ja yhteistyöhön opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Lisäys 2: Opiskelijahuollon tietohallintoa kehitetään niin, että tieto kulkee vaivatta käytössä olevien tietojärjestelmien välillä ja työn kannalta välttämätön tieto on helposti työntekijöiden saatavilla.

Illan aikana hyväksyttiin myös historiallisesti ensimmäistä kertaa hyvinvointialueen strategia ja siihen sisältyvä palvelustrategia. Vihreän valtuustoryhmän vaikuttamistyön tuloksena ympäristö- ja ilmastokysymykset saivat strategiassa vahvemman roolin ja nostimme kunnianhimon tasoa alueen asukkaiden hyvinvoinnin suhteen.

Esitimme strategiaan kaikkiaan kolmea muutosesitystä, joista kaikista äänestettiin. Ensimmäinen muutosesitys oli strategisen painopisteen “vaikuttava ja taloudellisesti kestävä uudistuminen” muuttaminen muotoon “vaikuttava, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä uudistuminen”. Lisäksi painopisteen kuvaus muutetaan muotoon “Panostamme toimintamme sekä palvelujemme vaikuttavuuteen, laatuun, kustannustehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.” Muutosesitys hyväksyttiin äänin 41 puolesta ja 28 vastaan.

Toisena muutosesityksenä strategiaan tavoite “Ekologinen kestävyys palveluissa” sisältö tarkennetaan muotoon “Palveluja tuotetaan osallistavalla, kestäviin elämäntapoihin ja resurssien kestävään käyttöön ohjaavilla näkökulmilla.” Muutosesitys hyväksyttiin äänin 42 puolesta ja 26 vastaan.

Kolmantena muutosesityksenä strategiaan esitimme, että mittarissa “Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus” lause “Ei laske nykyisestä tasosta > 57, 2 %” muutetaan muotoon “Ei laske nykyisestä tasosta 57, 2 % ja kasvaa vuosittain.” Muutosesitys hyväksyttiin äänin 47 puolesta ja 22 vastaan.

Strategian lisäksi historiallista oli myös hyvinvointialueen ensimmäisen talousarvion hyväksyminen. Puheenjohtajamme Leni Niinimäki nosti ryhmäpuheenvuorossa esille jatkossa tehtävien päätösten ennakkoarviointien tekemisen sekä ihmisten ja ympäristön kannalta. Lisäksi halusimme kiinnittää huomiota ostopalveluiden ison osuuden vaikutuksista mm. kehitysvammaisten palveluihin. Ostopalveluiden käyttöä onkin syytä tarkastella kriittisesti palveluiden laatu ja saavutettavuus keskiössä. Talousarvion osalta varmistimme myös, että siinä on huomioitu oppilas- ja opiskeluhuoltolain muutokset, joiden myötä elokuun alusta 2023 yhtä psykologia kohtaan ei saa olla asiakkaana enempää kuin 780 oppilasta tai opiskelijaa.

Lisäksi kokouksen aikana tuimme yksimielisesti Vasemmistoliiton toimenpidealoitetta maksuvapautuksen hakemisen selkeyttämiseksi.

Kokouksen aikana pidetyt Vihreät puheenvuorot voit kuunnella kokouksen streamista:
https://youtu.be/ySr3-qUoqvg