“Lapsistrategian toteuttaminen täysimääräisesti on myös hyvinvointialueiden vastuulla. Ei riitä, että lapsistrategia on mainittu hyvinvointialueen strategiassa, vaan toteuttaminen vaatii myös päättäjien ymmärrystä strategian tavoitteista. Siksi esitämme, että aluevaltuutetuille järjestetään koulutusta lapsistrategian tavoitteista, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista”, toteaa vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Laura Tulikorpi.

Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttaminen. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia laadittiin parlamentaarisessa yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon osaamista hyödyntäen ja se julkaistiin vuonna 2021. Strategia perustuu lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Strategia ylittää hallituskaudet, ja kukin hallitus laatii toimeenpanosuunnitelman strategian linjausten toteuttamiseksi. On tärkeää, että valtion lisäksi myös hyvinvointialueet ja kunnat kantavat vastuunsa lapsistrategian toimeenpanosta ja ottavat huomioon lapsistrategian periaatteet ja linjaukset.

Aluevaltuustolla on vastuu huolehtia siitä, että lasten oikeudet toteutuvat hyvinvointialueella täysimääräisesti. Tämä vaatii lapset ja nuoret huomioivaa päätöksentekoa, kuten lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä, sekä konkreettisia toimia, sillä lapsen etu ja oikeudet eivät toteudu itsestään. Meillä on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella kaikki valmiudet varmistaa, että olemme lapsiystävällinen ja lapsen oikeuksista tinkimätön hyvinvointialue. 

Edellä perusteltuun pohjaten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimeenpanee kansallisen lapsistrategian ja näin edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen hyvinvointialueen rakentumista. Lisäksi esitämme, että aluevaltuutetuille järjestetään koulutusta lapsistrategian tavoitteista, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista. 

6.2.2023

Vihreä aluevaltuustoryhmä