Hyvinvointialueen työntekijöiden vaalikelpoisuus on aiheuttanut paljon keskustelua julkisuudessa ja Valtiovarainministeriön ohjeistuksen tulkinta on valtakunnallisesti (hyvin) kiistanalainen.

 

“Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulkinta vaalikelpoisuudesta on tiukin mahdollinen. Kaikki hyvinvointialueet eivät ole ottaneet näin tiukkaa tulkintaa”, toteaa aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Laura Tulikorpi.

Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Tulikorpi kunnioittaa hyvinvointialueen päätöstä noudattaa äärimmäistä varovaisuusperiaattetta, mutta myös Eve Rämön rohkeutta toimia ennakkotapauksena. Asiasta tarvitaan erottamispäätös, jotta päätös saadaan hallinto-oikeuden käsittelyyn ja tätä kautta selkeys tulkintaan myös valtakunnallisesti.

“Pidän nykyistä, valtakunnallisesti epäselvää tilannetta demokratiaa heikentävänä, mikä asettaa hyvinvointialueemme päättäjät eriarvoiseen asemaan”, kiteyttää Tulikorpi.

”Oikeus työhön sekä osallistumis- ja vaalioikeudet ovat perustuslaissa turvattuja oikeuksia. Perusoikeuksia rajoittavien säännöksiä on perustuslaillisen tulkintaperiaatteen mukaan tulkittava suppeasti. Rajatapauksessa henkilö katsotaan vaalikelpoiseksi, mikä on todettu myös Kuntaliiton omissa ohjeissa”, toteaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu Eve Rämö.

Näissä aluevaaleissa (2022) asettui ehdolle ja äänestettiin erityisesti sote-alan osaajia päättämään hyvinvointialueiden toiminnasta. On demokratian kannalta ongelmallista, että nyt halutaan rajata kaikki työntekijät päätöksenteon ulkopuolelle. Tämä ei ole ollut lain valmistelijoiden tarkoitus eikä lain henki.

Kun maailmassa on virhe, tulee silloin toimia virheen korjaamiseksi. Tässä tapauksessa se tarkoittaa tämän laintulkinnan viemistä hallinto-oikeuden tarkasteltavaksi. Sitä varten tarvitaan valituskelpoinen päätös. Sellaista ei saa jos eroaa tehtävästä vapaaehtoisesti”, kertoo Eve Rämö.

Mahdollisuus hallintovalituksen tekoon on normaali osa meidän demokraattista päätöksentekoa. Se takaa sen, että jokaisella on mahdollisuus viedä päätös hallinto-oikeuden käsittelyyn niin halutessaan. Näin turvaamme sen, että päätökset pyritään aina tekemään huolellisesti ja laillisesti.

 

Lisätiedot:

Eve Rämö
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu
eve.ramo@vantaanvihreat.fi
044 974 1458

 

Laura Tulikorpi
Aluevaltuutettu, Vantaan ja Keravan vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
laura.tulikorpi@gmail.com
040 058 7191

 


Aluevaltuuston esityslista 14.3.2023
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_1432023/Luottamustoimen_paattyneeksi_toteaminen_(4445)