Ihmisten usko vaikutusmahdollisuuksiin on hiipunut synkkiin lukemiin. Aluevaalien äänestysprosentti oli valtakunnallisesti alle 50%. Tilanne on vakava ja luottamusta demokratiaan on vahvistettava.

Tutkimusten mukaan osallisuus ja osallistuminen vahvistavat demokratiaa ja hyvinvointia. Laki määrittelee osallistamisen minimin, mutta jokainen hyvinvointialue on vapaa osallistamaan asukkaita miten kunnianhimoisesti hyvänsä. 

Kunnianhimoinen osallisuuden edistäminen kannattaa, sillä sote- ja pelastuspalveluiden parantaminen oli yksi hyvinvointialueiden perustamisen keskeisin tavoite. Kehittämistyössä parhaaseen lopputuloksen päästään kuuntelemalla myös asukkaita ja työntekijöitä.

Demokratian ja osallisuuden haaste ei ole vain aktiivisen vuoropuhelun lisääminen, vaan myös heikoimmassa asemassa olevien äänten saaminen kuuluviin. Vaikuttaa nimittäin siltä, että erilaiset kansalaisraadit ja mielipidekyselyt vetoavat vain jo ennestään aktiivisiin ihmisiin. Tarvitaan myös uusia osallistamisen tapoja. Mahdollisimman laaja kuuleminen on ainoa keino saada arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

Hyvinvointialueiden työntekijöiden tulee olla merkittävässä roolissa oman työnsä asiantuntijoina. Yhteistoiminnan ei tarvitse aina olla byrokraattista ja paperinmakuista. Aktiivinen vuoropuhelu, aito kuunteleminen ja vaikutusmahdollisuudet oman työn kehittämisessä lisäävät myös työntekijöiden motivaatiota, autonomiaa ja työhyvinvointia. 

Hyvinvointialueilla on nyt todellinen näytön paikka. Kyse on ennen kaikkea myös sujuvasta viestinnästä ja avoimesta sekä läpinäkyvästä päätöksenteosta. Ei voi vaikuttaa ja osallistua vuoropuheluun jos ei tiedä mitä ollaan valmistelemassa, päättämässä tai kehittämässä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisen kunnianhimoisen askeleen perustaessaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan. Toimielimen yksi tärkeimmistä tehtävistä on laatia ja toimeenpanna osallisuusohjelma sekä koordinoida yhteistyötä vaikuttamistoimielinten ja järjestöjen kanssa. On tärkeä tunnistaa, että myös henkilöstön osallisuuden vahvistaminen on syytä ottaa yhtä kunnianhimoiseksi tavoitteeksi.

Aika näyttää, miten hyvinvointialueet saavuttavat tavoitteensa. Selvää kuitenkin on, että ilman osallisuuden ja demokratian vahvistamista on vaikea onnistua. 

 

Laura Tulikorpi

Vantaan ja Keravan vihreän aluevaltuustoryhmän pj. ja lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan vpj.