Vihreä ryhmä kiittää perusteellisesta vastauksesta aloitteeseemme. Kuten vastauksessa todetaan, mielenterveyden ja riippuvuuden hoitamisen tulisi toteutua samanarvoisesti ja rinnakkaisena muun terveydenhuollon kanssa. Oikea-​aikainen hoito on vaikuttavampaa ja ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja pitkittymistä. 

Vastauksessa ehdotetaan, että yhdenvertaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi perustettaisiin jokaiselle terveysasemalle matalan

kynnyksen Miepä-​pisteitä jo olemassa olevan ja hyväksi todetun Keravan terveysaseman mallin mukaisesti. Vastauksessa on ansiokkaasti lueteltu lukuisin esimerkein, miksi Miepä-pisteiden lisääminen ja monikanavainen hoitoonpääsy olisi kannattavaa. Lopussa kuitenkin todetaan tosiasia -palveluiden parantamisella on merkittäviä budjettivaikutuksia. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaamisessa on kyse ennen kaikkea inhimillisyydestä, yhdenvertaisuudesta mutta myös kestävästä taloudenpidosta. Palvelujen painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään malliin on alueen keskeisimpiä tavoitteita. Niinkuin aloitevastauksessa todetaan, voimme parantaa hoidon laatua ja säästää merkittävästi esimerkiksi ostopalveluiden korvaushoitojen kustannuksista kun osa asiakkaista hoidettaisiin jo terveysasemilla toimivissa Miepä-pisteissä. 

Ennaltaehkäisyyn investoimalla voimme säästyä isoilta kuluilta ja suurilta inhimillisiltä tragedioilta. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämistä tulee ehdottomasti arvioida syksyn talousarvioneuvotteluissa. Vihreä ryhmä pitää asiaa tärkeänä tavoitteena tulevissa neuvotteluissa.

 


Vihreiden ryhmäpuheenvuoro Vantaan ja Keravan aluevaltuustossa 12.6.2023
Laura Tulikorpi, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja