Länsi-Uudenmaan vihreä valtuustoryhmä on hyväksymässä hyvinvointialueen palvelustrategian valtuustoryhmien välisten neuvottelujen mukaisesti. Neuvottelutulos saavutettiin yksimielisesti.

“Lähdimme neuvotteluihin varmistamaan, että Länsi-Uudellamaalla järjestetään jatkossakin useimmin tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut helposti saavutettavina lähipalveluina. Tämän osalta lopputulos on varsin hyvä”, Vihreän ryhmän puheenjohtaja Henna Partanen kiittää.

Hyvinvointialue joutuu ensi vuoden aikana päättämään mitkä ovat ne toimipisteet, joiden vuokrasopimusta jatketaan lakisääteisen kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa etukäteen paljon huolta herättäneet palvelujen verkoston karttamuotoiset skenaariot poistettiin ja asian jatkovalmistelua koskevia linjauksia tarkennettiin.

“Palvelujen verkostoa koskevan päätöksenteon tueksi tullaan laatimaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden vaikutuksia arvioidaan huolella etukäteen. Tästä pidimme neuvotteluissa kiinni. Toimipisteiden muutokset ovat aina merkittäviä päätöksiä, joten myös asukkaita ja henkilökuntaa tulee kuulla ennakkoon”, Partanen sanoo.

Vihreät ovat myös tyytyväisiä siihen, miten henkilöstö on ylipäänsä huomioitu palvelustrategiassa.

“Sote-alan henkilöstöpula on suuri ja henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja työn johtamiseen täytyy panostaa”, Partanen painottaa. “Esimerkiksi kannustavat palkkauksen mallit, urapolut ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä näkyvät myös palvelustrategiassa. Kallista vuokratyövoiman käyttöä pyritään sen sijaan vähentämään merkittävästi”, hän lisää.

Vihreille oli tärkeää varmistaa, että hyvinvointialueen palveluiden järjestämisessä tavoitellaan taloudellisen kestävyyden lisäksi myös laatua.

“Sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin tulee päästä helposti ja apua saada ajoissa. Palveluiden on oltava vaikuttavia ja palvelupolkujen sujuvia. Vain siten hyvinvointialueen toiminta voi olla pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti kestävää”, Partanen huomauttaa.

Vihreät ovat erityisen tyytyväisiä siihen, ettei palvelustrategiassa esitetä säästöjä neuvola- ja opiskelijahuollon palveluihin.

“Länsi-Uudenmaan lapsimäärä kasvaa ja koulukuraattorien ja -psykologien määrä ei ole nykyäänkään riittävällä tasolla. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen jo varhaisessa vaiheessa. Sillä on suuri vaikutus heidän hyvinvointiinsa myös jatkossa”, Partanen päättää.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyy palvelustrategian 24.10.2023.