Vihreä aluevaltuustoryhmä kiittää hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin talousarvioesitystä vuodelle 2024 luovista keinoista tasapainottaa talous lain edellyttämässä ajassa. Samalla ryhmä edellyttää, etteivät sopeuttamistoimet saa kohtuuttomasti heikentää kaikista heikoimmassa olevien elämää eivätkä viedä edellytyksiä ennaltaehkäisevästä toiminnasta.

“Ensi vuoteen kohdistuvien sopeutustoimien pienellä maltillistamisella voisimme varmistaa hyvinvointialueen kestävän talouden pidemmälläkin tähtäimellä. Emme voi hyväksyä esimerkiksi lastensuojelun tukitoimiin kohdistuvia leikkauksia. Vaikeassa tilanteessa olevien perheiden ja lasten on saatava riittävä tuki jo varhaisessa vaiheessa. Siten voidaan vähentää niin inhimillistä kärsimystä kuin myös raskaampien palvelujen tar

vetta”, Vihreän ryhmän puheenjohtaja Henna Partanen huomauttaa.

Vihreä ryhmä on myös huolissaan useista samanaikaisista omaishoitajiin kohdistuvista muutoksista.

“Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, jota ilman kalliimpia hoivapaikkoja tarvittaisiin enemmän. Heidän jaksamistaan ja toimeentuloaan on tuettava jatkossakin”, Partanen toteaa. “Kaikkea ikäihmisten päivätoimintaa ei pidä muuttaa etätoiminnaksi eikä lyhytaikaisia ympärivuorokautisia hoivapaikkoja vähentää liikaa, jotta omaishoitajat pääsevät viettämään myös ansaitsemiaan vapaapäiviä”, hän jatkaa.

Palvelut ja resurssit lauta

kunnan 2. varapuheenjohtaja, Vihreiden Noora Koponen pitää myös tärkeänä, että sopeutuksia ja toiminnan tehostamista tehdään. Samalla hän pitää kestämättömänä, että ne kohdistuisivat kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin kuten vammaisiin.

“Ateriapalvelumaksujen korotukset heikentäisivät merkittävästi vammaispalveluiden piirissä asuvien vammaisten henkilöiden käteen jääviä tuloja ja henkilökohtaisen avun saannin rajaaminen itsenäisen elämän edellytyksiä ja toteutumista. Tällaisia sopeutuksia emme voi hyväksyä”, Noora Koponen lin

jaa.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 1. varapuheenjohtaja, Vihreiden Anu Rasinsalo puolestaan muistuttaa, että hyvinvointialueella toimivat kansalaisjärjestöt tuottavat tärkeitä matalan kynnyksen palveluja. Niiden toimintaedellytykset tulee turvata jatkossakin.

”Järjestöavustusten tason heikennystä ryhmämme ei hyväksy. Se voisi pahimmassa tapauksessa lisätä hyvinvointialueen muiden palveluiden kysyntää. Järjestöt ovat t

 

ärkeä yhteistyökumppani hyvinvointialueella ja ne osallistuvat omalla panoksellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen”, Rasinsalo toteaa.

Hyvinvointialueen talousarvioneuvottelut alkavat keskiviikkona 1.11.2023. Aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 12.12.2023.