Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvioneuvottelut vuodelle 2024 ovat päättyneet. Valitettavasti taloustilanne näyttää epävarmalta lähivuosille. Neuvotteluissa vahvistettiin vuodelle 2024 noin 99,8 milj. € alijäämäinen talousarvio. “Olemme tyytyväisiä, että taloushaasteista huolimatta teimme asukkaidemme ja henkilöstömme kannalta kestävän ratkaisun. Pidämme kiinni palvelulupauksestamme ilman henkilöstövähennyksiä.”, kiteyttää aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Laura Tulikorpi.

Hallituksen tekemä likainen työ sysätään nyt hyvinvointialueiden harteille, ja se kohtelee erityisen kovalla kädellä sote-palveluita. Alueiden budjetit ovat jo valmiiksi alijäämäiset, jonot ovat pitkiä ja työntekijöistä on pula. Silti suomalaisten terveys asetetaan taka-alalle hallituksen toimesta!”, toteaa hallituksen jäsen Eva Tawasoli.

Vaikka taloustilanne on haastava, keskitymme kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen uudistusohjelman avulla vuosina 2024-2030. Vihreät tukevat lisärahoituksen hakemista valtiolta alueen palveluiden turvaamiseksi. “Emme luovuta taloushaasteiden edessä, vaan pysymme vahvasti sitoutuneina henkilöstöömme ja palveluidemme laatuun.”, kertoo Laura Tulikorpi. Iloitsemme siitä, että ensi vuoden palveluissamme näkyvät tavoitteemme sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden, peruspalveluiden vahvistamisen sekä oikeudenmukaisuuden ja ennaltaehkäisyn edistämisessä.

Vihreä valtuustoryhmä saavutti myös merkittävän voiton ilmastoasioissa, sillä neuvottelujen myötä hyvinvointialue laatii ja vie käytäntöön ilmasto-ohjelman vuonna 2024. “ Ihmisten hyvinvointi ja ympäristön tila ovat täysin sidoksissa toisiinsa. Ilmasto-ohjelman myötä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimii edistyksellisesti ja vastuullisesti kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.” summaa aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Olga Gilbert.

Vihreät puolustavat yhdenvertaista apua päihde- ja mielenterveysongelmiin fyysisten sairauksien rinnalla. Mielenterveyspalveluiden saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota kaikissa ikäryhmissä. Pidimme tärkeänä, että erityisesti itsetuhoisten nuorten tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen hoitoon kohdennetaan lisäpanostuksia. Lisäksi vaadimme, että lastensuojelun jälkihuollon ikäraja säilytetään 25 vuodessa. Aikuisten osalta esitimme jonotilanteen purkamiseksi neljän psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista hyvinvointialueelle. Neuvottelutuloksena hyvinvointialue selvittää mahdollisuutta tämän toteuttamiseksi.

Iloitsemme siitä, että esityksestämme hyvinvointialue ottaa ensi vuonna käyttöön anonyymin rekrytoinnin, joka parantaa avoimuutta ja yhdenvertaisuutta työntekijöiden valinnassa.

“Lopuksi on vastuullista todeta, että emme tule jatkossa selviytymään tehtävästämme ilman lisärahoitusta. Jos valtio ei sitä meille myönnä, on otettava lyhytaikaista lainaa. Palveluista ja henkilöstöstä emme voi leikata.” summaa puheenjohtaja Laura Tulikorpi.


Talousarvio saa lopullisen hyväksynnän aluevaltuuston 12.12. kokouksessa.

 

Lisätietoja:

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Laura Tulikorpi, laura.tulikorpi@vakehyva.fi 

Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja
Olga Gilbert, olga.gilbert@vakehyva.fi

Aluehallituksen jäsen
Eva Tawasoli, eva.tawasoli@vakehyva.fi