Länsi-Uudenmaan Vihreät ovat tyytyväisiä hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluissa muodostettuun lopputulokseen. Sen takana on Vihreiden, SDP:n, RKP:n, keskustan ja vasemmiston muodostama enemmistö.

Talouden tasapainottamiseksi neuvotteluissa löydettiin sopeutustoimia noin viidenkymmenen miljoonan euron arvosta. Se on tarpeellista, jotta hyvinvointialue toimii lain määrittämällä tavalla ollen taloudellisesti tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä. Samalla vihreä aluevaltuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että kaikista heikoimmassa asemassa oleviin kohdistuneita leikkaustoimia onnistuttiin perumaan ja lieventämään.

“Taloudellista kestävyyttä on varmistaa, etteivät sopeutustoimet aiheuta suurempia vaurioita tulevaisuudessa”, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen sanoo.

“Ryhmällemme oli ehdottoman tärkeää, että lastensuojelun asiakkaat saavat tarvitsemaansa tukea jatkossakin. Palvelujen tuotantotapaa voidaan keventää, mutta palvelujen laatu ja määrä ei saa kärsiä”, Partanen lisää.

Vihreät jätti Saara Hyrkön johdolla syyskuussa valtuustoaloitteen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä 25 vuodessa. Myös eduskunnassa Vihreät ovat vastustaneet Orpon hallituksen päätöstä laskea lakisääteinen ikäraja 23 vuoteen. Vihreiden neuvottelutavoitteiden mukaisesti Länsi-Uudellamaalla jälkihuollon tukea tarjotaan myös jatkossa kaikille alle 25-vuotiaille lastensuojelun asiakkaille, jotka tukea tarvitsevat.

“Lastensuojelun jälkihuollossa tehdään pienillä resursseilla vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä. Jälkihuolto työskentelee nimenomaan niiden nuorten kanssa, jotka todella tarvitsevat apua. On kokoomusjohtoiselta hallitukselta käsittämätön arvovalinta leikata juuri näiltä nuorilta. Onneksi Länsi-Uudellamaalla ja muillakin hyvinvointialueilla voidaan toimia vastavoimana näin lyhytnäköisille päätöksille”, sanoo aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö, joka toimii myös Vihreiden kansanedustajana.

Viime vuonna aluevaltuusto, Vihreiden vastustuksesta huolimatta, leikkasi omaishoidontukia ja nosti vammaisten ateria- ja ylläpitomaksuja. Nyt toimittiin toisin ja vammaiset ja omaishoitajat jätettiin leikkaustoimien ulkopuolelle.

“Näiden palveluiden piirissä olevilla vammaisilla henkilöillä on usein erittäin rajallisesti mahdollisuuksia kasvattaa tulojaan, joilla maksaa kasvavia kustannuksia. Käteen jäävä osuus on minimaalisen pieni jo nyt”, Partanen muistuttaa.

“Mitä paremmin omaishoitajat jaksavat, sitä vähemmän hoitovastuuta kasaantuu hyvinvointialueelle. Omaishoitajista huolehtiminen on sekä inhimillisesti oikein että taloudellisesti järkevää”, Hyrkkö komppaa.

Etukäteen huolta on herättänyt hyvinvointialueen aikeet muuttaa vanhusten päivätoiminta etäpalveluksi. Vihreät on tyytyväisiä siihen, että neuvotteluissa löydettiin ratkaisu, jolla fyysisissä toimipisteissä toteutettavaa päivätoimintaa ei lakkauteta.

“Monelle ikäihmiselle ja heidän omaishoitajilleen päivätoiminta tuo viikkoon rytmiä ja iloa. Etätoiminta voi osalle olla toimiva ratkaisu, mutta ei kaikille. Etäpalveluja voidaan ja kannattaakin yhä kehittää, mutta kaiken fyysisen päivätoiminnan lakkautus ei ole perusteltua”, Saara Hyrkkö toteaa.

Merkittävä tapa säästää hyvinvointialueen rahoja on vähentää HUS:lle maksettavia siirtoviivemaksuja eli varmistaa, että potilaat pääsevät siirtymään mahdollisimman nopeasti hoitotoimenpiteiden jälkeen joko asumisyksiköihin, perusterveydenhuollon osastoille tai kotihoidon piiriin. Neuvotteluissa puolueet linjasivat, että osastopaikkojen lakkautusta ei toteuteta nopeiden säästöjen toivossa.

“Hyvinvointialueen omat osastopaikat ovat tärkeä osa etenkin ikääntyneiden potilaiden kotiutumispolkua. Kotiin annettavia hoitopalveluja tulee kehittää aluksi, jotta voidaan varmistaa, ettei kukaan jää vaille tarpeellista tukea toipumiseen. Pahimmassa tapauksessa jatkohoidon puuttuminen aiheuttaisi vain uusia päivystyskäyntejä ja lisäisi siirtoviivemaksuja”, Partanen perustelee.

“Kaikkien toimipisteiden toiminta tullaan kuitenkin vielä tarkastelemaan ensi vuoden aikana osana palvelujen verkostoa koskevaa päätöksentekoa. Sen tueksi edellytämme kattavia vaikutusten arviointeja”, Partanen jatkaa.

Järjestöt luovat merkittävästi hyvinvointia alueen asukkaille ja tukevat eri elämäntilanteissa. Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että niihin kohdistuvia säästöjä päätettiin maltillistaa.

“Länsi-Uudellamaalla järjestöavustukset ovat yhä korkealla tasolla ja siitä tulee pitää kiinni jatkossakin. Kaikille järjestöille tulee varmistaa toimivat tilat hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöllä,” Partanen päättää.

Neuvotteluissa päätettiin seuraavista lisäyksistä ja yhdestä lisäsopeutuksesta:

• Ikääntyneiden päivätoimintaan +1,6 milj. euroa

• Omaishoidontukeen +1,85 milj. euroa

• Lastensuojelun taloudelliseen tukeen +0,27 milj. euroa

• Hangon vuodeosastotoimintaan +1,0 milj. euroa

• Karkkilan vuodeosastotoimintaan +1,5 milj. euroa

• Ei-lakisääteisiin veteraaniavustuksiin +0,1 milj. euroa

• Vammaisten ateria- ja ylläpitomaksujen korotuksen peruminen +0,5 milj. euroa

• Järjestöavustuksiin +0,18 milj. euroa

• Suun terveydenhuollon palvelusetelitoimintaan +0,1 milj. euroa

• Päätöksenteon kustannusten sopeuttaminen -0,1 milj. euroa

Yhteensä +7,0 milj. euroa

Lisäksi Inkoon suun terveydenhuollon yksikön toimintaa jatketaan omalla henkilöstöllä ja  lastensuojelun jälkihuollon ikäraja säilytetään 25 vuodessa.

 

Lisätietoja: 

Henna Partanen, Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

henna.partanen@vihreat.fi 

0407619024

 

Saara Hyrkkö, Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja

040 719 7604