Arvoisa puheenjohtaja, hyvät aluevaltuutetut ja kaikki muut kuulijat

Vihreä ryhmä kiittää kaikkia talousarviovalmisteluun osallistuneita tulevaisuuteen katsovista, hyvässä hengessä käydyistä neuvotteluista. 

Vaikka taloustilanne on haastava, keskitymme vuoden 2024 talousarviossamme kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen. Tulevan uudistusohjelman avulla vuosina 2024-2030 saamme taloutemme tasapainoon pitäen samalla kiinni palvelulupauksestamme ilman henkilöstövähennyksiä.

Iloitsemme erityisesti siitä, että ensi vuoden palveluissamme näkyvät tavoitteemme sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden, peruspalveluiden vahvistamisen sekä oikeudenmukaisuuden ja ennaltaehkäisyn edistämisessä. Esimerkiksi kulttuurisensitiivistä osaamista tullaan huomioimaan myös vanhuspalveluissa, sillä muunkielisten yli 75-vuotiaiden osuus lisääntyy myös jatkossa. Yhdenvertaisuutta edistävä anonyymi rekrytointi otetaan käyttöön ensi vuoden aikana. 

Saavutimme merkittävän voiton ilmastoasioissa, sillä neuvottelujen myötä hyvinvointialue laatii ja vie käytäntöön ilmasto-ohjelman vuonna 2024. Ihmisten hyvinvointi ja ympäristön tila ovat täysin sidoksissa toisiinsa ja ohjelman myötä hyvinvointialueemme toimii osana kokonaisvaltaisesti kestävän hyvinvoinnin edistämistä.

Vihreät puolustavat päihde- ja mielenterveysongelmien tehokkaampaa hoitoa.  Mielenterveyskriisin ratkominen on erityisesti Vantaan ja Keravan akuuteimpia tehtäviä.

Pidämme tärkeänä, että erityisesti itsetuhoisten nuorten tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen hoitoon kohdennetaan lisäpanostuksia. THL:n tutkimuksen mukaan lähes puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt viimeisen viikon aikana terveydenhuollossa. Liian moni käännytetään lääkkeiden kanssa kotiin. 

Lisäksi vaadimme, että lastensuojelun jälkihuollon ikäraja säilytetään 25 vuodessa. Tässä tavoitteessamme saimme tyytyä kirjaukseen, että turvaamme jälkihuollon piirissä olevien nuorten palvelut aikuisten sosiaalityössä ja saman työntekijän pysyvyys varmistetaan mahdollisuuksien mukaan.

Alueen työterveyshuollon kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja, painopisteenä mielenterveysperustaiset poissaolot. 

Myös pelastustoimessa tuetaan ennaltaehkäisevää fyysistä ja psyykkistä työkykyä, joka tukee koko alueen turvallisuutta. 

Aikuisten osalta esitimme jonotilanteen purkamiseksi neljän psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista hyvinvointialueelle. Neuvottelutuloksena hyvinvointialue selvittää mahdollisuutta tämänkin toteuttamiseksi. 

Työ hoitovelan ja sote-alan kestävyysongelmien suhteen on vasta alussa. Akuutit, kriiseiksi äityneet asetelmat on ratkottava, kuten lastensuojelu ja se, että vain noin puolet pääsevät lääkärin vastaanotolle 14:ssa päivässä. Myöskään pelastustoimen vasteajat eivät vielä toteudu ja palveluiden saatavuus ei ole tasaista alueemme sisällä.

Ikäihmisten inhimillinen hoiva edellyttää riittävästi hoivapaikkoja ja erilaisia asumisratkaisuja, mutta myös parempaa kuntoutusta joka vähentää hoivan tarvetta ja parantaa elämänlaatua. Suomessa satsataan ikäihmisten hoivaan selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Yksinäisyys on myös kasvava ilmiö ikäihmisten, mutta myös erityisesti nuorten tyttöjen keskuudessa. 

Meidän tehtävämme on ratkoa nämä haasteet. Asukkaidemme hoito ja turvallisuuden tunne ei saa heikentyä. 

Pitkällä juoksulla palveluiden painopistettä on saatava siirrettyä yhä entistä ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Tämä on edullisinta niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin. 

Vihreä ryhmä on tyytyväinen siihen, että taloushaasteista huolimatta päädyimme alueen talousarvioneuvotteluissa asukkaidemme ja henkilöstömme kannalta kestävään ratkaisuun. Hyvinvointialueemme on onnistunut myös kääntämään rekrytointitilanteen nousuun ja henkilöstön tyytyväisyys  on lisääntynyt.

Emme saa luovuttaa taloushaasteiden edessä, vaan meidän tulee pysyä vahvasti sitoutuneina henkilöstöömme ja palveluidemme laatuun jatkossakin. 

On vastuullista myöntää, että emme tule selviytymään tehtävästämme  ilman lisärahoitusta. Vihreät tukevatkin lisärahoituksen hakemista valtiolta palveluidemme turvaamiseksi.  

Vielä on paljon töitä edessä, jotta voimme lunastaa lupauksemme ja olemme tulevaisuudessa Suomen paras hyvinvointialue. Tähän työhön vihreä aluevaltuustoryhmä on vahvasti sitoutunut. Olemme jo oikealla tiellä.

Lopuksi haluamme vielä kiittää koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Te teette todellakin korvaamatonta työtä. 

 

Laura Tulikorpi, Vantaan ja Keravan hyvinvointilaueen aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2023

 

 

Katso video ryhmäpuheesta (linkki ohjaa Youtubeen):

Video ryhmäpuheesta

Lisätietoja:

Laura Tulikorpi
Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
laura.tulikorpi@kerava.fi
p. 0400-587191