Vihreä aluevaltuustoryhmä kävi naistenpäivän kynnyksellä tutustumassa Espoon lähisuhde- ja perheväkivaltatyön yksikkö Omatilaan. Vierailulla olivat mukana Peppi Seppälä, Henna Partanen, Elina Ahde ja Johanna Karimäki.

Omatilassa apua saavat lähisuhdeväkivaltaa kokevat aikuiset ja lapset, sekä väkivaltaa käyttävät naiset. Lähisuhdeväkivallalla on Suomessa pitkä historia, ja on tärkeää tunnistaa ongelman laajuus ja vakavuus. Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa kokijoilleen henkisiä kärsimyksiä, fyysisiä vammoja ja yhteiskunnalle suuria rahallisia kustannuksia. Ennaltaehkäisyyn panostaminen olisi tärkeää väkivallan kokijoiden turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös taloudellisesti: jo naisten kokeman fyysisen parisuhdeväkivallan suorat lisäkustannukset suomalaiselle terveydenhuollolle ovat 150 miljoonaa euroa vuodessa.

Perheessä tapahtuva väkivalta vaikuttaa aina kaikkiin perheenjäseniin. On lapsen kehityksen ja terveyden kannalta tuhoisaa elää kodissa, jossa vallitsee pelon ilmapiiri. Perheväkivaltaa nähneet ja kokeneet lapset tarvitsevat yhteiskunnalta laajaa ja monipuolista tukea kasvun eri vaiheissa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan tekijät ovat usein olleet omassa historiassaan väkivallan kokijoita, ja sukupolvien väkivaltakierteen katkaiseminen on tärkeä osa väkivallan ennaltaehkäisyä.

Väkivalta ei useinkaan näy ulospäin, ja väkivallan kokijaksi voi päätyä kuka tahansa.

Jos koet lähisuhteessasi väkivaltaa tai sen uhkaa, on tärkeää hakea apua.
Omatilan asiakkaaksi pääsee soittamalla virka-aikaan tai jättämällä tekstiviestitse yhteydenottopyynnön numeroon +358 43 825 0535.

Koko maassa palvelee Nollalinja, johon voi soittaa vuorokaudenajasta riippumatta numeroon 080 005 005.