Huhtikuun alusta tulemme näkemään käytännössä minkälaisia vaikutuksia hallituksen leikkauksilla ja heikennyksillä on erilaisten sosiaalietuuksien saajiin. Erityisesti työssäkäyvät, pienituloiset yksinhuoltajat tulevat olemaan suurien heikennyksien piirissä. Tällä kaikella tulee olemaan vaikutuksia monien elämään. Joidenkin päättäjien näkökulmasta nämä leikattavat summat ovat pieniä. Kuitenkin esimerkiksi 300e kuukaudessa ei ole mikään pieni summa siinä kohtaa jos palkkatulot ovat alle 2000e/kk. 300e/kk on iso raha lapsiperheessä. Heikoimmilta leikkaaminen pahimmillaan horjuttaa yhteiskuntarauhaa, lisää yhteiskunnan ongelmia, rikollisuutta ja päihteiden käyttöä.

Olen työskennellyt usean vuoden aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajana ja nähnyt miten pienillä summilla moni ihminen ja perheet joutuvat pärjäämään. Työ aikuissosiaalityössä on avannut silmät yhteiskuntamme moniin epäkohtiin. Liian monelle elämä on selviytymistä päivästä toiseen. On olemassa monia töitä, joiden palkka ei riitä pääkaupunkiseudulla elämiseen ilman tukia. Nyt tilanne vain pahenee entisestään. Lisäksi pienikin muutos tuissa voi aiheuttaa jopa kuukausien katkon tukiin ja lisää epävarmuutta tulevaisuudesta. Tämä kaikki kuormittaa henkisesti ja köyhyyden on tutkitusti todettu altistavan mielenterveysongelmille tai sairauksille sekä lasten pahoinvoinnille. Tästä näkökulmasta suunnitellut heikennykset tuntuvat kohtuuttomilta.

Näin kansainvälisenä sosiaalityön päivänä haluan kiittää kaikkia teitä alan ammattilaisia, jotka kohtaatte päivittäin asiakkaita ja teette kaikkenne heidän auttamiseksi. Tämä työ ei tule lähitulevaisuudessa valitettavasti helpottumaan. Työssä jaksaminen on koetuksella ja työnantajan täytyy panostaa työhyvinvointiin erityisen paljon. Vaikka työ on samalla myös palkitsevaa ja onnistumisiakin on, ne eivät yksin riitä vaan tarvitaan riittävä asiakasmitoitus, laadukasta ja valmentavaa johtamista sekä toimiva työyhteisö, työolot sekä työtilat. Näihin on hyvinvointialueen panostettava.

Silloin kun puhutaan sosiaalialasta, viitataan usein lastensuojeluun tai sosiaalityöntekijöihin. Nyt haluan lopuksi hieman keskittyä tähän toiseen, erittäin tärkeään ammattiryhmään, johon itsekin kuulun, eli sosionomeihin.Sosionomit ovat korkeasti koulutettuja sosiaalialan ammattilaisia. Julkisella sektorilla sosionomit tekevät monessa paikassa hyvin vaativaa asiakastyötä sekä sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä. Sosionomien työhön kuuluu myös tiiviimpää asiakkaiden tapaamista ja ohjausta ja he yleensä tuntevat erittäin hyvin asiakaskunnan ja sen haasteet. Sosionomien työkokemusta ja osaamista tulisikin arvostaa enemmän. Sosionomeilla on äärimmäisen tärkeä paikkansa sosiaalialan työkentällä.

Pidetään sosiaalialan arvostus yllä sillä, että kohdellaan alan ammattilaisia heidän ansaitsemallaan arvostuksella. Oikein hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää kaikille!

Kirjoittanut: Hanna Hukari