Tiia Lintula ryhmäpuheenvuoro(Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiia Lintulan ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa to 25.1.2024)

Arvoisa puheenjohtaja, kanssavaltuutetut, virkahenkilöt sekä alueemme asukkaat.

Olemme nyt päättämässä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Palvelujen verkostosuunnitelmasta vuoteen 2030 asti. Se on vain kuuden vuoden ajanjakso.

Tässä pykälässä meidän on tarkoitus hyväksyä kaksi päätöskohtaa. Kommentoin niitä Vihreän ryhmän puolesta yksitellen.

1. Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030

Hyväksyttävänämme on 200-sivuinen dokumentti, jossa määritämme tavoitteen tulevalle palveluverkollemme. Tavoite keskeisesti kuvattuna on se, että jatkossa muodostamme nykyistä tiiviimmän hyvinvointikeskuksista, sote-keskuksista ja sote-yksiköistä muodostuvan palvelujen verkoston. Fyysistä palveluverkkoa täydentävät monipuoliset digitaaliset palvelut ja asiointia palveluverkostossa ohjaa keskitetty asiakasohjaus. Mukana menossa ovat myös erilaiset liikkuvat palvelut. Terveyskeskukset siinä muodossa ja sillä nimellä millä olemme ne tähän asti tunteneet, lakkaavat olemasta.

Maailma muuttuu. Ja Vihreä ryhmä ymmärtää sen. Edellytämme kuitenkin, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Vaikka alueellamme suuri osa väestöstä hallitsee digitaalisten palveluiden käytön ja käyttää niitä runsaasti, kaikki eivät hallitse. Myös digitaidottomien tulee päästä sujuvasti hoitoon sekä ohjausta digitaalisten palveluiden käyttöön, kun tavoitteenamme on, että vuoden 2027 loppuun mennessä 35% palveluistamme on digitalisoitu.

Vihreä ryhmä ymmärtää, että rakennamme nyt sote-palveluita hyvinvointialuetasoisesti. Nykyisen palveluverkon tiivistäminen samalla kun palveluita ja palveluketjuja kehitetään, on välttämätöntä. Jotta selviämme sote-alan tulevaisuuden haasteista ja pystymme palvelemaan alueemme asukkaita yhä paremmin, meidän on uudistuttava. Yksi osa tätä uudistumista on palveluverkon tiivistäminen, jolla vastataan sekä palveluiden kysynnän kasvuun, henkilöstön riittävyyteen, että talouden haasteisiin.

Vaikka ryhmässämme on nurmijärveläisiä, hyvinkääläisiä ja tuusulalaisia, emme vastusta seuraavia palveluverkon suurimpia toimitilamuutoksia, jotka ovat joko tulossa elinkaarensa päähän tai eivät mahdollista tarkoituksenmukaisinta palvelua:

a) Hyvinkään terveyskeskuksen siirtämistä sairaalanmäelle b) Kiljavan sairaalan tiloista irtautumista, kunhan korvaavat tilat ja kuntoutusmuodot ovat mustaa valkoisella c) Jokelan terveyskeskuksen palvelujen korvaamista sote-yksikön palveluilla, tässä onkin saatu jo luotua Tuusulan kunnan kanssa toimiva konsepti d) Rajamäen sekä Kellokosken terveysasemien soteyksikköselvitystä

Odotamme kuitenkin paljon tulevalta jatkovalmistelulta näiden keskeisten tilamuutosten osalta vaikuttavuusarviointeineen. Muistutamme, että myös ympäristövaikutusten arviointi on tärkeää. Toimintoja ei voi ajaa alas, ennen kuin siirtyminen uuteen on oikeasti mahdollista ja aikataulutettu. Odotamme myös paljon palvelujen kehittämiseltä näihin muutoksiin liittyen. Erityisenä huolenamme on neuvolapalvelujen saavutettavuus.

Lisäksi ryhmämme huomio kiinnittyi siihen, ettei tässä suunnitelmassa huomioida pelastustoimen palveluita ollenkaan, esimerkiksi ensihoitoa. Sama huomio oli tehty mm. Mäntsälän kunnan toimesta. Sivulla 146 todetaankin vastauksena Mäntsälän lausuntoon, että “pelastustoimen palvelujen verkoston muodostumisen prosessi kuvattava ja avattava”. Ryhmämme kysyy, milloin ja miten tämä tehdään?

Vaikka tämä dokumentti tarkemmin tarkasteltuna ja yksityiskohtiin uppoutuen ei ole täydellinen, on se kuitenkin monin paikoin ansiokas. Käsissämme on tuhti setti asiantuntemusta ja analyysia. Suurkiitos kaikille viranhaltijoillemme tästä paketista. On rohkeutta ja siis suoranainen välttämättömyys muuttaa rakenteita, mutta viisautta on tarvittaessa peruuttaa ja palata takaisin päin jos nähdään, etteivät uudistukset johda sinne minne pyrittiin.

Ryhmällemme saavutettavuusasiat ovat keskeisiä. Tästä syystä tulemme jättämään päätöksen jälkeen ponsi-esityksen siitä, että tästä dokumentista tehdään saavutettavat digi- ja printtiversiot.

Lopuksi vielä kommenttinamme, että ryhmämme olisi pitänyt asiallisena tuoda tähän päätöskohtaan näkyviin ne keskeiset linjaukset ja muutokset, jotka tässä palvelujen verkosto -dokumentissa linjataan. Mutta mennään nyt tällä.

Sitten siihen toiseen päätöskohtaan.

2. Aluevaltuusto päättää hyväksyä edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1-7.

Vaikka palveluverkkoa tiivistetään myös kustannusten hillitsemisen vuoksi, on tällä kokonaisuudistuksella yhteensä seitsemän kehittämisperiaatetta. Kyse ei ole vain säästämisestä, vaan yhtä lailla myös palvelujen kehittämisestä ja niiden turvaamisesta.

Tähän päätöskohtaan ryhmämme mielestä on välttämätöntä tuoda näkyviin nämä periaatteet sen sijaan, että päätöskohdassa viitataan “listatekstissä esitettyihin periaatteisiin”.

Muutosesitys:

Muutetaan päätöskohta 2 kuulumaan seuraavasti:

Aluevaltuusto päättää hyväksyä palvelujen verkoston kehittämisen periaatteet:

1. Asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus
2. Palvelujen saavutettavuus ja saatavuus
3. Väestön palvelutarpeen muutosten huomioiminen
4. Alueellinen palvelutoiminta
5. Palvelujen monimuotoisuus
6. Kustannustehokkaat palvelut ja monimuotoiset tilat
7. Moniammatillinen yhteistyö

Ei ole ensimmäinen kerta kun ryhmämme nurisee valtuuston päätöskohtien muotoilusta. Mielestämme on tärkeää, että ne ovat yksiselitteisesti ymmärrettävissä ja kertovat mistä tosiasiallisesti tai edes keskeisiltä osiltaan päätämme.

Lopuksi haluan vielä lausua suuret kiitokset ryhmämme puolesta kaikille valmistelijoille, aluehallitukselle sekä kanssavaltuutetuille. Rakennetaan yhdessä kestävää ja vaikuttavaa palvelukokonaisuutta hyvinvointialueellemme