Länsi-Uudenmaan Vihreät haluaa säilyttää Lohjan synnytyssairaalan. Länsi-Uudenmaan aluehallitus antoi tänään lausuntonsa HUS:n palveluverkosta, jossa Lohjan synnytysten jatkoa puoltava kanta hyväksyttiin lausuntoon äänin 13-3. Kokoomuksen äänet jakautuivat.

  • Lohjan sairaalan synnytysosaston säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Jorvin synnytysosasto on jo nykyisellään ruuhkautunut, ja tilanne vain pahentuisi, jos Lohjan sairaalan synnytysosasto suljettaisiin. Samalla Länsi-Uusimaan läntisimpien alueiden palvelutaso heikentyisi vaarallisen heikoksi, kun matkasynnytysten määrä lisääntyisi välimatkojen kasvaessa, kuvailee vihreän aluehallitusryhmän pj. ja aluevaltuutettu Markus Myllyniemi.
  • Syntyvyyden vähentyessä olisi ensiarvoisen tärkeää saada säilytettyä myös pienempiä ja laadukkaita synnytyssairaaloita. Lohjan synnytyssairaala on saanut Maailman terveysjärjestö WHO:n vauva­myönteisyys­sertifikaatin sekä parhaita arvosanoja HUS:n asiakastyytyväisyyskyselyissä. Lakkauttamisen vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja tulla kalliimmaksi kuin säästöt, joita tällä tavoitellaan, huomauttaa aluehallituksen jäsen Hanna Hukari.

Kokoomuksen ja RKP:n toiminta näyttäytyy Vihreiden mukaan ristiriitaisena. Maan hallitus, jossa molemmat puolueet ovat, linjasi juuri viime viikolla, että synnytyssairaaloiden määrää tulisi myös Uudellamaalla vähentää ja että hyvinvointialueiden rahoitusta vähennetään. 

  • Paikallisesti RKP:n ja osin kokoomuksenkin poliitikot puolustavat Lohjan synnytyksiä, mutta valtakunnan tasolla samat ihmiset ja puolueet ajavat synnytyssairaaloiden vähentämistä ja leikkauksia hyvinvointialueille. Kokoomusjohtoinen hallitus, jossa myös RKP vaikuttaa, ovat toistuvasti kieltäytyneet helpottamasta hyvinvointialueiden taloustilannetta, mikä jättää alueiden ja HUS:n päättäjille hyvin niukasti liikkumavaraa. Tästä kärsivät viime kädessä ihmiset, joille tärkeistä palveluista on kyse, kritisoi aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Saara Hyrkkö.