Hallitus päätti kehysriihessä valtavista säästöistä, jotka tulevat murentamaan suomalaista hyvinvointivaltiota. Vihreät aluevaltuutetut ympäri Suomen ovat huolissaan siitä, miten rankasti leikkaukset on kohdistettu välttämättömiin hyvinvointipalveluihin ja jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Leikkauslista on pitkä ja monet toimenpiteet osuvat  samoihin ihmisiin. He ovat usein juuri niitä samoja henkilöitä, jotka ovat jo tähän mennessä kärsineet hallituksen toimenpiteistä. Esimerkiksi pitkäaikaissairaat ja pienituloiset perheet ovat uusien leikkauksien myötä entistä ahtaammalla.

Hyvinvointialueilta ollaan vähentämässä velvoitteita eli käytännössä vähentämässä  henkilöstöä ja palvelujen saatavuutta. Perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen on käsittämätön päätös. Se tarkoittaa käytännössä koko hoitotakuun purkamista. Painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perustason palveluihin sekä palveluihin pääsyn parantaminen ovat olleet koko hyvinvointialueuudistuksen olennaisia tavoitteita. Nyt hoitojonoja aiotaan kasvattaa, mikä samalla pahentaa ongelmia, lisää raskaampien palveluiden tarvetta, pitkittää työpoissaoloja ja lisää kustannuksia. Kun tämän päälle sosiaalihuollosta ollaan myös leikkaamassa, heikentyy avun saaminen entisestään. Tätä logiikkaa on vaikea käsittää.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja nostetaan ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluvalikoimaa rajataan. Se, mitä kaikkea tämä tulee tarkoittamaan, selviää myöhemmin.  Selvää kuitenkin on, että monen pakolliset kustannukset kasvavat ja palvelujen saanti vaikeutuu.

Myös sosiaaliturvassa kohdistetaan säästöjä sairauteen ja kuntoutukseen liittyviin etuuksiin ja kuluihin. Hallituksen leikkurin alla ovat sairauspäiväraha, alle 18-vuotiaiden kuntoutusraha sekä lääkekustannukset. Jo aiemmin hallitus linjasi lääkkeiden arvonlisäveron korotuksesta ja nyt päälle lisätään vuosittaisen alkuomavastuun korotus.

Nämä hallituksen kehysriihessä päättämät toimenpiteet kohdistuvat suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin. Ne tulevat vaikuttamaan myös henkilöstön työhyvinvointiin negatiivisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös yleisen arvonlisäveron korotus ja aiemmat asumistuen leikkaukset lisäävät taakkaa monen kohdalla. Sote-järjestöjen tuki on myös tärkeä osa palvelujärjestelmää täydentävää toimintaa ja tukee monen hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Myös sote-järjestöihin kohdistetaan lisäleikkauksia. Vaikuttaa siltä, että soten osalta hallitus on todellakin etsinyt kaikki keinot vaikeuttaa ihmisten pärjäämistä ja palvelujen saantia. Milloin olisi hyvätuloisten vuoro osallistua?

Laura Tulikorpi, Vantaa-Keravan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja 

Henna Partanen, Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja 

Lilli Kahri, Itä-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja