Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella väestö kasvaa ja erityisesti lasten ja nuorten palveluille on tulevaisuudessakin kova kysyntä. Länsi-Uudenmaan Vihreät painottaa, että palveluverkosta päätettäessä on varmistettava palveluiden laatu ja saavutettavuus tarvittaessa myös lähipalveluna.

– Neuvolat tekevät korvaamatonta työtä perheiden hyvinvoinnin tukena ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Suunnitelmat neuvoloiden määrän karsimisesta herättävät siksi huolta. Perhekeskuksissa voidaan tarjota laajempia aukioloaikoja ja koota yhteen erilaisia perheiden palveluita, mutta ne eivät poista tarvetta saada neuvolapalveluita myös saavutettavina lähipalveluina. Kaikilla ei ole käytössään autoa tai toimivaa julkista liikennettä, jolloin lähipalveluiden merkitys korostuu, sanoo aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr).

Vihreät korostaa sujuvaa pääsyä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja hyvien käytäntöjen levittämistä koko alueelle esimerkiksi väkivallan uhrien auttamiseksi.

-Perhesosiaalityön, lastensuojelun ja lastenvalvojien tavoittamisen on sujuttava. Erityisesti nopea pääsy ennaltaehkäiseviin palveluihin tarpeen ilmetessä olisi tärkeää. Uusien rakennettavien perhekeskusten myötä olisi saatava laajennettua hyviä käytäntöjä koko hyvinvointialueelle, kuten esimerkiksi väkivaltatyöhön erikoistunutta Omatila-palvelua, jatkaa aluehallituksen jäsen Hanna Hukari (vihr).

Vihreät peräänkuuluttaa konkretiaa liikkuvia ja digitaalisia palveluita koskeviin suunnitelmiin.

Palveluverkkoesityksessä puhutaan paljon liikkuvista ja digitaalisista palveluista. Ne ovatkin tärkeä työkalu alueen kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamisessa. Toistaiseksi kuitenkin esimerkiksi liikkuvia palveluita koskevista suunnitelmista puuttuu vielä konkretiaa. Asukkaat ja päättäjät tarvitsevat tarkempaa tietoa asiasta, jotta palveluverkkopäätöksistä voidaan muodostaa kokonaiskuva. Voisiko palveluverkkopäätösten osana linjata tietyistä kotiin tai lähelle vietävistä palveluista, kuten esimerkiksi terveydenhoitajien kotikäynneistä ensisynnyttäjien luona?, pohtii aluehallituksen varajäsen Henna Hiilamo (vihr).