Palveluiden verkoston neuvottelut ovat päättyneet ja Vihreät ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

“Saimme neuvotteluissa säilytettyä neuvolapalvelut lähipalveluina. Uusia perhekeskuksia tullaan tulevaisuudessa rakentamaan, mikä parantaa palveluiden laatua ja helpottaa paljon palveluita tarvitsevien asiointia alueella. Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä neuvolapalvelu turvataan lähipalveluina liikkuvina palveluina koko alueella. Terveydenhoitajaa voi siis jatkossa tavata esimerkiksi lähikoululla oppilashuollon tiloissa tai lähiterveysasemalla.” painottaa aluehallituksen jäsen ja neuvotteluissa Vihreitä edustanut Hanna Hukari.

Hyvinvointialueen palveluverkkoa tullaan tulevaisuudessa kehittämään alueellinen palvelutarve, toiminnan vaikuttavuus ja laatu sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palveluita tullaan myös täydentämään entistä enemmän digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla. 

”Liikkuvilla palveluilla tarkoitetaan sitä, että vaikka  suun terveydenhuollon tarkastukset tai lääkäri ja sairaanhoitaja jalkautuvat esimerkiksi oppilashuollon tiloihin. Saimme neuvotteluissa sovittua kirjauksen, että Karjalohjan ja Sammatin alueella perustason terveys- ja neuvolapalveluja mahdollistetaan jatkossa myös liikkuvina palveluina ja näihin suunnitelmiin palataan myöhemmin vielä tarkemmin.” sanoo vihreiden varaneuvottelija ja aluehallituksen varajäsen Henna Hiilamo.

”Vihreiden esityksestä  neuvotteluissa tehtiin kirjaus perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön vahvistamisesta perhekeskuksissa, jotta lähisuhdeväkivaltaa kokevat ja kokeneet saavat tarvitsemansa palvelun. Tämä on erinomainen linjaus.” iloitsee aluehallituksen jäsen Hanna Hukari.

Vihreille oli tärkeää, että päätöksenteon prosessi palveluverkosta on selkeä ja demokraattinen. 

“Palvelujen verkoston kehittämissuunnitelma on pitkälti ohjaava ja linjaava dokumentti, joka ulottuu useamman vuoden päähän. On tärkeää, että konkreettisemmat toimenpidesuunnitelmat ja muutokset palveluihin tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.” toteaa aluehallituksen varajäsen Henna Hiilamo. 

Vihreät peräänkuuluttivat neuvotteluissa myös tietoa päätösten vaikutuksista. Päätöksenteon tueksi tarvitaan seurantatietoa siitä, miten nyt tehtävien päätösten vaikutukset näkyvät asukkaiden arjessa ja vaikuttavat palvelujen käyttöön. Esimerkiksi takaisinsoittopalvelussa on ollut Länsi-Uudellamaalla haasteita ja aluehallitus seuraa tilannetta ja palvelun kehittämistä tiiviisti. Tästä Vihreät myös esittivät kirjauksen neuvotteluissa. 

“Kyselytutkimuksen mukaan tärkeintä sote-palveluissa asukkaille ovat osaava henkilöstö, nopea palveluihin pääsy ja sujuva ensikontakti eli se, että yhteydenotto tapahtuu vaivattomasti. Tämän toteutumista on myös tärkeä seurata. Palvelut ovat olemassa nimenomaan asukkaita varten.” sanoo aluehallituksen jäsen Hanna Hukari.