Miksi Vihreät? Näytä luontosi ja äänestä

Miksi vaaleissa kannattaa äänestää Vihreitä?

Vaaleissa puolueet asettavat ehdolle kansalaisten arvioitavaksi paitsi ehdokkaansa, myös poliittiset linjauksensa. Näin vaalit tarjoavat mahdollisuuden syvempään keskusteluun maan suunnasta kuin päivänpolitiikka yleensä tarjoaa. Meille vihreille on erityisen tärkeää, että yhteiskunta on pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla, että ihmiset ja luonto voivat hyvin, eikä ketään jätetä kyydistä. Haluamme turvata tasa-arvoisen hyvinvointivaltion jatkuvuuden, uudistaa sitä ja toteuttaa talouden muutoksen ympäristöystävälliseksi luoden samalla työtä ja hyvinvointia. Tälle vihreälle linjalle haemme vaaleissa mahdollisimman laajaa tukea. Tavoitteistamme voi lukea enemmän eduskuntavaaliohjelmastamme ja poliittisesta ohjelmastamme.

Mitä vihreät konkreettisesti tavoittelevat?

Aikamme suurin ympäristökysymys on ilmastonmuutos, jonka ratkaisemisella on todella kiire. Tekemättömyys ongelman edessä ei ole vaihtoehto, koska se minimissään aiheuttaisi moninkertaiset kustannukset torjuntaan verrattuna, ja pahimmillaan täysin arvaamattoman ilmastokatastrofin.

Merkittävä päästölähde on autoliikenne, jolle on Uudellamaalla maamme parhaita edellytyksiä löytää korvaavia liikkumismuotoja. Keskeinen asia on raideliikenteen lisääminen parantamalla olemassaolevia yhteyksiä ja luomalla uusia. Vihreiden tavoitteena on kunnianhimoinen nopeiden rautatieyhteyksien rakentamisohjelma seuraavalle vuosikymmenelle. Samalla tieliikennettä pitää muuttaa määrätietoisesti päästöttömäksi, vuonna 2030 myynnissä pitää olla vain päästöttömiä autoja. Tavoitteet on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, emme saa synnyttää kohtuuttomia tilanteita yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville ryhmille.

Toinen suuri ympäristöhaaste on elonkirjon eli biodiversiteetin nopea heikkeneminen. Suomessa pitää oman elonkirjomme suojelemiseksi olla enemmän metsien ja soidensuojelun alueita erityisesti eteläisessä Suomessa.

Metsien hakkuiden väheneminen ja käyttämättömien peltojen metsittäminen tuottaa myös hiilinielua, jonka kasvattamisesta pitää palkita metsänomistajaa. Valtion metsissä tulee luopua avohakkuista. Edellisten hallitusten hylkäämä soidensuojeluohjelma pitää toteuttaa. Itämeren suojelua on jatkettava ja kansainvälistä yhteistyötä kehitettävä. Uudellamaalla vaelluskalakantoja on vahvistettava purkamalla esteitä vaellukselle vesistöistä. Upea luontomme on kruununjalokivi jota ei saa tärvätä!

Tällä vuosikymmenellä toteutetut koulutuksen leikkaukset pitää peruuttaa, ja palata jo 1990-luvulla hyviä tuloksia tuoneisiin koulutuksen ja tutkimuksen lisäsatsauksiin. Uusi työ, tuottavuus ja kilpailukyky syntyvät osaamisesta ja investoinneista uusiin tuotteisiin, ei kilpajuoksusta kohti maailman alinta kustannustasoa. Koulutuksella ja kulttuurilla on oma sivistyksellinen itseisarvonsa, joka ei riipu taloudellisesta hyödystä. Koulutuksen arvostuksella ja hyvällä laadulla maamme kokonaisvaltainen menestys on aiemmin pohjustettu, ja tähän pitää palata.

Tavoitteeksi pitää ottaa maailman paras koulutus, joka alkaa jo laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Kaikille on taattava vähintään toisen asteen koulutus. Perustutkimuksen asemaa on vahvistettava. Suomella on erinomainen mahdollisuus luoda ympäristöongelmien ratkaisuista uutta hyvinvointia.

Vihreiden ajama perustulo tekee työnteosta aina kannattavaa karsimalla byrokratiaa ja päätösten mielivaltaisuutta ja poistamalla pienituloisimpien tuloloukkuja. Yrittäminen, opiskelun ja työnteon yhteensovittaminen ja erilaisten elämäntilanteiden huomioonottaminen helpottuvat. Tämä johtaa suurempaan yritteliäisyyteen, korkeampaan työllisyysasteeseen, vahvempaan julkiseen talouteen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähenemiseen. Pienenevät ikäluokat tekevät myös välttämättömäksi työperäisen maahanmuuton helpottamisen, jonka lupakäytäntöjä pitää sujuvoittaa. Maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan täytyy hoitaa nykyistä paremmin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ikuisuushankkeeksi muuttunut uudistus täytyy saattaa maaliin alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Terveyserojen nousu pitää saada katkaistua, palveluketjut tehdä saumattomasti sujuviksi ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on turvattava kaikenikäisille. Tämä tapahtuu julkisia peruspalveluita vahvistamalla; palvelut hallitsemattomasti yksityistävä markkinamalli ei käy. Vanhusten palveluiden puutteet pitää korjata nopeasti, ja perustaa vanhusasiainvaltuutetun toimi. Terveyskeskusmaksut pitäisi poistaa. Edullisempi asuminen on toteutettava, suuriin kasvukeskuksiin on rakennettava paljon lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Asunnottomuus pitää poistaa vuoteen 2026 mennessä.

Haluamme vaalien jälkeiseen Suomeen kestävän kehityksen hallituksen, joka päivittää hyvinvointivaltion tähän päivään, vastaamaan paremmin nykyisiin haasteisiin. Vihreässä Suomessa tulevaisuus kuuluu meille kaikille!

Näytä siis luontosi ja äänestä.