Tietosuoja

Tällä sivulla on julkaistu Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa ((EU) 2016/679) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyssä sovellettavat rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Näitä selosteita sovelletaan siltä osin, kun rekisterinpitäjä on Uudenmaan Vihreät ry.

Uudenmaan Vihreät ry:n tietosuojayhdyshenkilönä toimii Uudenmaan Vihreiden toiminnanjohtaja Oskari Sundström. Kaikkia edellä mainittuja rekistereitä koskevat tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen oskari.sundstrom@vihreat.fi  otsikolla Tietopyyntö.

Mikäli kyseessä on esimerkiksi jäsen-, ehdokas- tai lahjoittajarekisteriin kuuluvista tiedoista, rekisterinpitäjänä toimii Vihreä liitto rp, jolloin tietopyynnöt tulee osoittaa Vihreä liitto rp:lle 

Mikäli tietopyyntö kohdistuu johonkin Uudenmaan Vihreät ry:n jäsenjärjestöön, tulee tietopyyntö kohdistaa kyseisen yhdistyksen hallitukselle tai tietosuojayhdyshenkilölle.