Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan 200 000  -vuotisen historian aikana. Murros näkyy myös työelämässä, kun yhä  useampi ammatti katoaa tai muuttuu ja tarvitsee uutta osaamista. Etlan tekemän selvityksen mukaan seuraavien 20 vuoden kuluessa lähes kolmannes nykyisistä ammateista katoaa.

Vielä 00-luvulla puhuttiin prekariaatista ja silpputyöstä, mutta nyt keskustellaan jo silppuelämästä, jossa pätkivä työelämä nivoutuu yhteen  opiskelun, yrittämisen ja lähiomaisista huolehtimisen kanssa.

Vihreä työpolitiikka ei yritä vastustaa väistämätöntä vaan sopeutuu siihen ja hyödyntää uudet mahdollisuudet. Vihreän työpolitiikan kulmakivet ovat perustulo ja yrittäjyys sekä energiavallankumous ja
muihin globaaleihin kasvualoihin panostaminen.

Työttömyysturvan tulee sallia siirtyminen palkkatyösuhteesta yrittäjäksi tai opiskelijaksi ja takaisin ilman, että työttömyysturva välillä katkeaa. Perustulo mahdollistaa joustavan liikkumisen palkkatyön, yrittämisen, opiskelun, apurahojen ja perhe-elämän välillä. Perustulo myös kannustaa ottamaan lyhyenkin työtehtävän vastaan, sillä palkasta jää aina myös jotain käteen.

Hallitusohjelmassa luvattu perustulokokeilu saakin Vihreiden tuen.

Yrittäjyyttä kannattaa tukea ja edistää jo sen takia, että valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Niitä tarvitaan Suomeen lisää! Esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tulisi voida käyttää opintotuen tai starttirahan tapaan. Erityisesti kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tulisi alentaa huojentamalla ensimmäisen työntekijän sivukuluja.

Myös harmaan talouden torjunta tukee pienyrittäjyyttä. Erityisesti palvelu- ja rakennusaloilla monet yrittäjät joutuvat kilpailemaan veroja ja maksuja laiminlyövien yritysten kanssa. Lisäksi yrittäjien sosiaaliturva on saatettava palkansaajien tasolle.

Samalla kun uusi teknologia korvaa vanhoja ammatteja, se myös mahdollistaa uutta työtä. Esimerkiksi hajautettu uusiutuva energia kuten tuulivoima ja bioenergia on työvoimavaltaista siinä missä vanhat energialähteet kuten ydinvoima ovat pääomavaltaisia. Suomen energiavallankumouksen suurena haasteena onkin turvata työvoiman saatavuus harvaan asutuilla alueilla, joilla uusiutuvan energian tuotantoedellytykset ovat parhaat. Energiavallankumous on myös aluepolitiikkaa!

Suomalaisen työn kilpailukykyä ei pelasteta palkka-alella ja työaikoja venyttämällä vaan uudistamalla Suomen talouden ja yhteiskunnan rakenteet kilpailijamaitamme nopeammin. Siinä murroksessa katoaa monta ammattia ja työpaikkaa, mutta se on ainoa mahdollisuus luoda niiden tilalle uutta työtä samassa tahdissa.

Jyrki Kasvi

Kirjoittaja on uusmaalainen vihreä kansanedustaja