Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston mukaan maakuntamalli on Uudenmaan kannalta vahingollinen. Maakuntavaltuuston kokouksessa äänestettiin maakunnan kannanotosta sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistukseen. Äänin 57 puolesta, 12 vastaan ja viisi tyhjää maakuntavaltuusto otti kantaa, että maakuntauudistusta hallintomallina ja esitettyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei tule Uudellamaalla toteuttaa esitetyllä tavalla.

 

 

Mari Holopainen

 

– Maakuntavaltuutetut kokivat huolta siitä, ettei 1,7 miljoonan asukkaan Uuttamaata ole kuultu. Valtuuston näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta on tällä mallilla tulossa vaikeasti hallittava ja monimutkainen, valtuuston puheenjohtaja Mari Holopainen toteaa.

 

Uudenmaan volyymi on merkityksellinen. Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä ja maakunta tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin 40 prosenttia. Toimintaympäristönä Uusimaa on talouden dynamiikan, elinkeinorakenteen, tutkimuksen ja ulkomaisten investointien määrän suhteen erityisen tärkeä koko Suomen kehitykselle. Alueen etu on koko Suomen etu, mutta nykymuodossaan uudistus kurittaa kasvun veturina toimivaa Uuttamaata tarpeettomasti.

 

 

 

 

 

Johanna Karimäki

 

– Lisäksi hallitus esittää menokattoa jäljelle jääville kuntien tehtäville. Tämä vaikeuttaa kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämistä Uudenmaan kasvukunnissa, kansanedustaja Johanna Karimäki muistuttaa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tarvitaan. Vihreät on jo vuosia pitänyt keskeisinä tavoitteina terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista sekä kustannusten laskua siirtämällä palveluiden painopistettä vahvemmin kohti perusterveydenhuoltoon, sujuvia hoitopolkuja ja selkeää sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä. Vihreät kuitenkin näkee, että hallituksen ajama valinnanvapausmalli kasvattaa sosiaali- ja terveysalan kustannuksia, pirstoo ihmisten elintärkeät palvelut eikä lopulta kavenna terveys- ja hyvinvointieroja. Maakuntien toimivuuden kannalta Suomeen on suunnitteilla liian monta maakuntaa kun pienin Keski-Pohjanmaan maakunta vastaa asukasluvultaan kutakuinkin Espoon Leppävaaran suuraluetta.

 

 

Lisätietoja:

Mari Holopainen, 040 762 0944, mari.holopainen[at]gmail.com
Johanna Karimäki, 050 512 1948, johanna.karimaki[at]eduskunta.fi