Vihreiden näkemys sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta on selvä: meille tärkeintä ovat yhdenvertaiset kansalaisten palvelut. Maakunnat ja valinnanvapaus voivat olla keinoja järjestää palveluja, mutta ne eivät ole päämäärä.

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi viikonlopun kokouksessaan puolueen sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman. Sen sisällössä näkyvät selvästi vihreiden arvot: vastuu, vapaus ja välittäminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee tukea kaikkien ihmisten mahdollisuutta hyvään elämään eri elämänvaiheissa ja myös tilanteissa, joissa ihmisen kyky huolehtia itsestään on jostain syystä alentunut. Erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin ihmisiin ja ihmisryhmiin, jotka kokevat syrjintää tai vähättelyä.

Ennaltaehkäisy on parasta hoitoa, ja suomalaisen ennaltaehkäisyn kruununjalokivi on neuvolajärjestelmä. Lapsen saaminen on hetki, joka pysäyttää monet pohtimaan elämäntapojaan. Tällöin säännölliset tapaamiset terveydenhuollon ammattilaisten kanssa auttavat tekemään pysyviä muutoksia, jotka heijastuvat tulevaan sukupolveen.

Kaikille yhteiset neuvolat sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ovat paikkoja ongelmien ennaltaehkäisylle sekä varhaiselle tuelle. Työterveyshuolto on työikäisille vastaava palvelu. Nyt olisi tärkeää kehittää vastaavia palveluita työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille.

Kun terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia ilmenee, on apua saatava nopeasti. Jos haluamme hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua, tulee erityisesti paljon tukea tarvitsevien palveluketjujen toimia saumattomasti. Eri työntekijöiden ja hoitoa antavien tahojen on tehtävä yhteistyötä asiakkaan hyväksi.

Kun lähdemme rakentamaan uutta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmäämme näillä yksinkertaisilla periaatteilla, meillä on mahdollisuus saavuttaa uudistukselle asetetut tavoitteet eli terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantuminen sekä kustannusten kasvun hillintä.

Katja Koskinen

Espoolainen Vihreän valtuuskunnan jäsen (Uudenmaan vihreiden edustaja), Espoon vihreiden hallituksen jäsen, Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen