KUKA OLEN; TAUSTAT, TYÖ JA KOULUTUS
Olen nurmijärveläinen kuntapolitiikan työmyyrä: kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen ja konsernijaoston jäsen sekä kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa. Olen myös Nurmijärven Vihreiden puheenjohtaja. Lisäksi olen kirkkovaltuutettu, vammaisneuvoston jäsen sekä Nurmijärven kehitysvammaisten tukiliiton hallituksen jäsen. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Tällä hetkellä työskentelen Rinnekodin koulussa vaikeimmin vammaisten opetuksessa erityisluokanopettajana sekä vararehtorina. Aiempaa työkokemusta minulla on viidentoista vuoden ajalta päiväkodista lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajan tehtävistä.

 

 

PÄÄTÖKSENTEKOON TARVITAAN AITOA KOKEMUSASIANTUNTIJUUTTA JA INHIMILLISYYTTÄ
Tahdon olla puolustamassa heikoimmassa asemassa olevia sekä olla rakentamassa tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa vähennetään köyhyyttä ja ehkäistään eriarvoistumista. Kaikille tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien mahdollistaminen on tässä avainasemassa. Tätä edesauttavat subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen, huolehtiminen siitä, että kaikki saavat perusopetuksen päättötodistuksen, maksuton toisen asteen opiskelu ja yliopistojen rahoituksen turvaaminen. Kokemukseni perheeseeni kuuluvan erityislapsen asioissa ja työni vaikeimmin vammaisten opettajana ovat antaneet sekä ymmärrystä että paloa toimia niiden puolestapuhujana, jotka eivät siihen itse pysty.

TÄMÄ MAA EI OLE LAHJA VANHEMMILTAMME, VAAN LAINASSA LAPSILTAMME
Tahdon olla mukana tekemässä päätöksiä, joiden turvin pysäytetään ilmastonmuutos ja säilytetään luonnonmonimuotoisuus. Tähän tarvitaan isoja ja pieniä tekoja. Jokaisen lajin säilyminen on tärkeää. Meillä Suomessa on tehty erinomaista työtä esimerkiksi lempieläimeni, saimaannorpan, suojelemiseksi.

Haluan olla tekemässä rohkeaa ja edistyksellistä, ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen perustuvaa politiikkaa.

www.lenipispala.fi