Olen ehdolla eduskuntaan, koska olen huolestunut vastakkainasettelun lisääntymisestä, ilmastonmuutoksen etenemisestä ja ihmisten kasvaneesta eriarvoisuudesta. Haluan rakentaa Suomea, joka kuuntelee ja keskustelee, huolehtii ja välittää sekä uskaltaa ja kannustaa. Haluan rakentaa Suomea, jossa arki on sujuvaa ja elintavat ympäristölle kestäviä.

Tavoitteenani on sujuva Suomi, jossa on helppo asua. Liikenneyhteydet ovat monipuoliset ja eri kulkumuotojen käyttö vaivatonta ja päästötöntä. Päästötön liikenne auttaa meitä saavuttamaan nopeammin hiilineutraalin yhteiskunnan hillitäksemme ilmastonmuutosta. Kasvattamalla suomalaisen raideliikenteen kapasiteettia ja liikenneyhteyksiä edistämme monipuolista ja päästötöntä liikkumista. Päärataa on vahvistettava ja tunnin junat sekä Tampereelle että Turkuun vahvistavat Suomen talousrakennetta ja työvoiman liikkuvuutta.

Sujuvassa Suomessa koulutusta arvostetaan. Laadukas koulutus takaa, että jokainen voi luottaa omaan osaamiseensa. Korkeakoulujen pitkäjänteinen rahoitus turvataan ja ammattikoulujen lähiopetusta lisätään. Varhaiskasvatusta ja peruskoulutusta kehitetään opetuksen laadun näkökulmasta. Laadukas koulutus varmistetaan turvaamalla riittävät resurssit sekä palkkataso niin peruskoulussa kuin varhaiskasvatuksessa. Toisesta asteesta tehdään aidosti maksutonta ja opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa parannetaan.

Sujuva Suomi vähentää eriarvoisuutta. Suomi vanhenee ja ikääntyneiden palveluihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Jokaisella pitää olla oikeus turvalliseen vanhuuteen. Omaishoitajien jaksamiseen ja kotihoidon resursseihin on panostettava. Matalan kynnyksen palveluita on lisättävä, jotta jokaisella on mahdollisuus päästä palveluiden äärelle. Ikääntyneitä on kohdeltava ensisijaisesti voimavarana yhteiskunnalle, jotka ovat kivijalka nuorisolle ja vapaaehtoistoiminnan selkäranka.

Sujuvassa Suomessa jokainen voi luottaa huomiseen.

www.mikkovesterinen.net